Vážení návštěvníci, Hlavní budova Muzea města Prahy je uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce.

Akademie volného času / Opevnění a obrana Prahy

22. 9. 2021 – 30. 6. 2022

Opevnění a obrana Prahy

Místo

Dům U Zlatého prstenu

Týnská 630/6
110 00 Praha 1 – Staré Město
zobrazit na mapě

Informace

Délka trvání: 16.30–18.00 hod.

Cena za jednotlivé přednášky: 80 Kč, permanentka 500 Kč / školní rok
Z důvodu omezené kapacity je třeba se přihlásit na: tel.: +420 721 330 470;
e-mail: vachkova@muzeumprahy.cz.
Přihlášení účastníci mohou od 10. 6. 2021 od 15.00 hod. zakoupit permanentní vstupenku v pokladně domu U Zlatého prstenu.
Skupina B bude otevřena až po obdržení dostatečného počtu přihlášek.
Podrobné informace: tel.: +420 721 330 470; e-mail: vachkova@muzeumprahy.cz.

Termín

22. 9. 2021 Pražský hrad v raném středověku
20. 10. 2021 Opevnění Malé Strany v raném středověku
24. 11. 2021 Středověké opevnění pražských měst
15. 12. 2021 Vpád pasovských do Prahy
19. 1. 2022 Praha v třicetileté válce
16. 2. 2022 Boj o srdce Čech – obléhání Prahy za Marie Terezie
16. 3. 2022 Boření pražských hradeb v 19. století
20. 4. 2022 „Pražská čára", opevnění Prahy za mobilizace v roce
18. 5. 2022 Barikády za Pražského povstání

(termíny pro skupinu B: 15. 9.; 13. 10.; 10.11.; 8. 12.; 12. 1.; 9. 2.; 9.3.;13. 4.; 11. 5.)