ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN

11. 12. 2020 – 3. 10. 2021
Výstava pořádaná u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose měla připomenout osobnost a základní ideje tvorby.

Výstava pořádaná u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose měla připomenout osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující. Ačkoliv se Loos sám za architekta nepovažoval, jeho názory a především jeho dílo ovlivnily generaci jeho současníků i následovníků – architektů.

Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v českých zemích, které dává do kontextu celé jeho tvorby a teoretické práce. Tento kontext ztělesňuje prostorový diagram Loosova života, díky němuž návštěvníci snadno poznají, kdy a kde vznikaly jednotlivé projekty. Loosova tvorba a její principy budou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Jedním z hlavních cílů výstavy je jejím prostřednictvím přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností.

Místo

Mimo objekty muzea, Národní technické muzeum

Informace

Výstava

Termín

11. 12. 2020 – 3. 10. 2021