Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Praha v pravěku

Tato virtuální prohlídka představuje již zrušenou expozici  v hlavní budově muzea na Florenci, která je v rekonstrukci.

Praha v pravěku
nahrdelnik obraz hrob-vybava chata hrob bronzy

 

Expozice je věnovaná archeologii Prahy od pravěku do doby příchodu Slovanů v raném středověku. Úvodní části přinášejí informace o počátcích archeologického bádání v Praze i některých významných postavách pražské archeologie a o vývoji osídlení pražské kotliny od paleolitu po raný středověk.

Další oddíly jsou tematicky zaměřené na hlavní oblasti lidské každodennosti, vždy průřezově po celé sledované období. Prostřednictvím originálních nálezů, obrazových materiálů, modelů a rekonstrukcí dokumentují proměny způsobů bydlení, obživy a hospodaření i postupy výroby nejrůznějších předmětů – nádob, nástrojů a zbraní. Stranou nezůstává ani oděv, úpravy zevnějšku i šperky a další ozdoby.

Obsahem poslední části této expozice jsou způsoby pohřbívání jako projev duchovních představ dávných obyvatel dnešní Prahy.

Overlay loader