Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Praha – pevnost v srdci Evropy / Deset století české metropole

Praha – pevnost v srdci Evropy / Deset století české metropole

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
21. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Historie pražský fortifikací sahá až do 10. století. Příběh hrazených sídlišť se v pražské kotlině začal vyvíjet v dobách souvisejících s konstituováním českého státu.

S tím, jak narůstal význam Prahy ve středoevropském prostoru, se rozrůstala metropole do plochy a bylo nutné hradební věnec neustále vylepšovat a doplňovat. Příběh městské pevnosti začíná na Pražském hradě, sídle českých panovníků (knížat, králů i císařů), dnes prezidentů, patřící k nejdéle nepřetržitě sloužícím sídlům státní moci v Evropě. Odtud se postupně hradby rozrostly i do podhradí, kde mezitím vznikalo urbanisticky vyspělé město, které bylo nutné ochránit před nájezdy nepřátel a to jak zahraničních tak domácích.

Dřevozemní valy vystřídaly zděné středověké hradby, ty zase postupně nahradil souvislý prstenec bastionového opevnění. Z vyšehradského sídla českých králů se stala bastionová citadela, v areálu pražského hradu se usídlil prezidentský úřad. Některé fortifikace byly nahrazeny novými, jiné zmizely beze stopy, část přetrvala až do dnešních dob. Konec fortifikačnímu snažení učinil až císařský rozkaz rušící pevnostní funkci pražské aglomerace. Větší část pevnostních staveb pak byla koncem 19. století zničena a pozemky začleněny do městské parcelace.

I přes tento radikální urbanistický zásah se do dnešních dnů zachovalo téměř 10 km hradebních úseků různého stáří. 

Overlay loader