Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Osobnosti v okolí Müllerovy vily: JAN KAPLICKÝ

Osobnosti v okolí Müllerovy vily: JAN KAPLICKÝ

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
7. 4. 2021

Délka trvání:
od 17:00


on-line stream

Autor nedávno vydané monografie architekta Jana Kaplického, spisovatel a architekt Ivan Margolius, shromažďoval materiály pro tuto biografii více než deset let. Oslovil každého, kdo mohl o Kaplickém říct něco důležitého, pronikl do rodinných archivů a sledoval deníky architekta. Shromážděný materiál používá přirozeně, nepřitahuje čtenáře nadbytkem informací, ale spíše staví portrét architekta, vypraví jeho příběh. Nevyhýbá se bolestivým a obtížným tématům, prezentuje citlivé osobní záležitosti a zdůvodňuje dramatická rozhodnutí.

Přednáška bude věnována osobnosti a dílu architekta Jana Kaplického, který svým talentem, představivostí a pílí získal slávu a prestiž v cizí zemi. Vždy se však cítil být Čechem, Pražanem. Svým dílem dokázal velikost nejen svého talentu ale i své země.

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Přednášející: Ivan Margolius
Odkaz na on-line stream zde
Po otevření v internetovém prohlížeči zvolte variantu "Místo toho sledovat na webu", a dále "Připojit se anonymně". Během živého vysílání bude možné klást dotazy přednášejícímu v pravé části obrazu pod záložkou "Moje otázky". 

Overlay loader