V termínu 28. 5. – 3. 6. 2023 je dům U Zlatého prstenu z provozních důvodů uzavřen. Na všechny návštěvníky se těšíme od neděle 4. 6. 2023.

Úsek vnitřních činností

Úsek vnitřních činností

e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 911

náměstek ředitele, vedoucí úseku vnitřních činností
Ing. Lukáš Cyrankowski, MBA

referentka pro veřejné zakázky
Gabriela Vychodilová

personalistka
Ing. Šárka Hammerová

ICT referent
Petra Mira Kubíková 

 

Ekonomické oddělení

Faktury zasílejte na faktury@muzeumprahy.cz a objednávky na objednavky@muzeumprahy.cz.

vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Dita Říhová

vedoucí finanční účtárny
Edita Budínová

správce rozpočtu
Ing. Zbyšek Studecký

účetní
Ivana Stejskalová

finanční referent
Ing. Lubomír Kosiec

mzdová účetní
Pavla Červenková

referentka majetkové správy
Danica Kyselová

finanční referentka
Ivana Brožová

zásobovač
Josef Urban

Oddělení správy budov a zařízení

vedoucí oddělení správy budov a zařízení
Ing. Jana Hudcová

správa budov a zařízení
Ing. Šárka Jiroušková

energetička a referentka pro technické služby
Pavla Nechutová

správce areálu Stodůlky, řidič
Pavel Vaněk

správa objektu Hlavní budova Muzea města Prahy a Clam-Gallasova paláce
MgA. Robin Seidl

údržbář
Martin Jansa

Oddělení provozů

vedoucí provozu domu U Zlatého prstenu a Podskalské celnice na Výtoni
Barbara Zane

vedoucí provozu Hlavní budovy Muzea města Prahy, prodejních systémů a paláce Desfours
Bc. Martina Seidlová

vedoucí provozu Clam-Gallasova paláce
Romana Havelková