Úsek vnitřních činností

Úsek vnitřních činností

e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 911

náměstkyně ředitelky, vedoucí úseku vnitřních činností
Ing. Veronika Šindelářová

referentka pro veřejné zakázky
Gabriela Vychodilová

personalistka
Bc. Martina Baláková, DiS.

Ekonomické oddělení

Faktury zasílejte na faktury@muzeumprahy.cz a objednávky na objednavky@muzeumprahy.cz.

vedoucí ekonomického oddělení
Ing. Dita Říhová

vedoucí finanční účtárny
Edita Budínová

správce rozpočtu
Ing. Zbyšek Studecký

účetní
Ivana Stejskalová

finanční referent
Ing. Lubomír Kosiec

mzdová účetní
Pavla Červenková

referentka majetkové správy
Danica Kyselová

finanční referentka
Ivana Brožová

zásobovač
Josef Urban

Oddělení správy budov a zařízení

vedoucí oddělení správy budov a zařízení
Ing. Jana Hudcová

správa budov a zařízení
Jiří Martínek

energetik a referent pro technické služby
Roman Vlasák

správce areálu Stodůlky, řidič
Pavel Vaněk

údržbář
Martin Jansa

Oddělení provozů

vedoucí provozu domu U Zlatého prstenu a Podskalské celnice na Výtoni
Romana Havelková

vedoucí prodejních systému a provozu paláce Desfours
Bc. Martina Seidlová