Úsek vnějších vztahů

Úsek vnějších vztahů

Kontakt pro novináře: media@muzeumprahy.cz

Kontakt pro případnou spolupráci: marketing@muzeumprahy.cz, propagace@muzeumprahy.cz

Kontakt pro dotazy ohledně lektorských programů: lektori@muzeumprahy.cz

náměstkyně ředitelky, vedoucí úseku vnějších vztahů
Mgr. Olga Šámalová
e-mail: media@muzeumprahy.cz, samalova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 939
tel.: +420 725 847 820

Oddělení práce s veřejností

marketing a PR, kontakt pro média
Martina Moravcová
e-mail: media@muzeumprahy.cz, moravcova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 944
tel.: +420 725 847 873

Klub přátel Muzea města Prahy, programový pracovník oddělení práce s veřejností
Mgr. Pavla Tomšíková
e-mail: klubpratel@muzeumprahy.cz, muzeum@muzeumprahy.cz, tomsikova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 933
tel.: +420 601 571 807

on-line marketing, Klub přátel Muzea města Prahy
Bc. Lucie Faltýnková
e-mail: klubpratel@muzeumprahy.cz, faltynkova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 947
tel.: +420 607 083 063

fundraising
Nikola Lochman
e-mail: lochman@muzeumprahy.cz

redaktorka webu
Ing. Adéla Marková
e-mail: markova@muzeumprahy.cz

grafička
Lada Kopecká
e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz

Výstavní oddělení

vedoucí výstavního oddělení a produkční domu U Zlatého prstenu
Bc. Michal Schneider
e-mail: prsten@muzeumprahy.cz, schneider@muzeumprahy.cz
tel.: +420 224 826 023
tel.: +420 720 069 877

produkční
Miroslava Dvořáčková
e-mail: dvorackova@muzeumprahy.cz

produkční
Ing. Lucie Černá
e-mail: cerna@muzeumprahy.cz

produkční
PhDr. Kateřina Veleta Štěpánová PhD., M.A.
e-mail: veleta@muzeumprahy.cz

Lektorské oddělení

vedoucí lektorského oddělení, informace o Akademii volného času a programech pro veřejnost
Mgr. Iva Vachková
e-mail: vachkova@muzeumprahy.cz
tel: +420 721 330 470

muzejní pedagog
Mgr. Markéta Gausová Zörnerová
e-mail: gausova@muzeumprahy.cz

muzejní pedagog
Mgr. Lucie Vaňková
e-mail: vankova@muzeumprahy.cz

muzejní pedagog
Barbora Zdrálková
e-mail: zdralkova@muzeumprahy.cz