V termínu 28. 5. – 3. 6. 2023 je dům U Zlatého prstenu z provozních důvodů uzavřen. Na všechny návštěvníky se těšíme od neděle 4. 6. 2023.

Úsek odborných činností

E-mailová adresa je tvořena touto šablonou – příjmení(zavináč)muzeumprahy.cz

Úsek odborných činností

náměstkyně ředitele, hlavní kurátorka sbírek
Mgr. Pavla Státníková

kurátorka pro právní agendy sbírek
JUDr. Kateřina Krylová

Oddělení vědy a výzkumu

vedoucí oddělení
Mgr. Tomáš Dvořák
e-mail: vav@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 551

knihovnice
Mgr. Marika Boritzková
e-mail: knihovna@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 543

Pracoviště pro digitalizaci

vedoucí oddělení, dokumentátor – fotograf
BcA. Jan Vrabec

dokumentátor – pracovník pro digitalizaci
Pavlína Hanusová

dokumentátor
Petr Děvěr

dokumentátor
Jan Diviš

dokumentátor – skenerista
Richard Dvořák

 

Pracoviště pro publikace

redaktorka
PhDr. Ludmila Stránská
e-mail: stranska@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 938

Oddělení historických sbírek

vedoucí oddělení, kurátorka regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu
Mgr. Jana Viktorínová
e-mail: ohs@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 555

kurátorka sbírky fotografie
PhDr. Kateřina Bečková
e-mail: fotografie@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 565

kurátor sbírky negativů a pohlednic,
dokumentační středisko zaniklého Podskalí, voroplavby a paroplavby na Vltavě
PhDr. Jan Jungmann
e-mail: negativy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 564

kurátorka historických sbírek – starší české dějiny
Mgr. Jana Bělová, Ph.D.
e-mail: staretisky@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 567

kurátor sbírky umění
Mgr. Matěj Pospíšil
e-mail: umeni@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 563

kurátorka sbírky uměleckého řemesla
Mgr. Magdalena Rudovská
e-mail: umeleckeremeslo@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 561

kurátor sbírky uměleckého řemesla
Mgr. Milan Hlaveš, PhD.
e-mail: sklo@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 554

kurátorka historických sbírek – 20. století
Mgr. Renáta Kalašová
e-mail: tisky@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 566

kurátor historických sbírek – 20. století
Mgr. Bohuslav Rejzl
e-mail: 3D@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 591

kurátorka historických sbírek pro Clam–Gallasův palác
Mgr. Lenka Stolárová

kurátorka historických sbírek – hudba, divadlo, film
Mgr. Magdaléna Šustová
e-mail: theatralia@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 589

evidence a registrace historických sbírek
Mgr. Jana Dvořáková
e-mail: evidence@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 536

evidence historických sbírek a CES
Ing. Anna Glozová
tel.: +420 251 106 588

archiv oddělení historických sbírek
e-mail: archiv@muzeumprahy.cz

správkyně depozitáře historických sbírek
Jitka Krotilová
tel.: +420 251 106 558

správce depozitáře historických sbírek
Jiří Podzimek
tel.: +420 251 106 559

správkyně depozitáře historických sbírek
Mgr. Romana Rada
tel.: +420 251 106 526

správkyně depozitáře tisků
BcA. Jana Šmakalová
tel.: +420 251 106 552

správkyně depozitáře tisků
Luisa Rožátová
tel.: +420 251 106 560

Oddělení archeologických sbírek

vedoucí oddělení, kurátorka archeologických sbírek
Mgr. Miroslava Šmolíková
e-mail: oas@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 509

kurátor archeologických sbírek
Mgr. Daniel Bursák
tel.: +420 251 106 508

kurátorka archeologických sbírek
Mgr. Linda Daněčková
tel.: +420 251 106 515

kurátorka archeologických sbírek
Mgr. Veronika Klimešová
e-mail: archeologie@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 579

kurátor archeologických sbírek
Mgr. Michal Kostka
tel.: +420 251 106 514

kurátorka archeologických sbírek
PhDr. Katarína Petriščáková, Ph.D.
tel.: +420 251 106 584

terénní archeolog, středověk
Mgr. Petr Starec
e-mail: archeologickevyzkumy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 924

kurátorka archeologických sbírek
Mgr. Petra Schindlerová
tel.: +420 251 106 590

dokumentátorka archeologických sbírek
Blanka Ciplová
tel.: +420 251 106 502

dokumentátorka archeologických sbírek
Magdalena Fábiková
tel.: +420 251 106 590

dokumentátor archeologických sbírek
Mgr. Martin Kafka
tel.: +420 251 106 513

dokumentátor archeologických sbírek
Ivan Kyncl
tel.: +420 251 106 512

dokumentátorka archeologických sbírek
Lenka Pilarská
tel.: +420 251 106 530

dokumentátorka archeologických sbírek
Iva Pufflerová
tel.: +420 251 106 530

správkyně depozitáře archeologických sbírek
Hana Nedvědová
tel.: +420 251 106 501

správkyně depozitáře archeologických sbírek
Danuše Veselá

Oddělení konzervace sbírek

vedoucí oddělení, vedoucí restaurátor, technolog
Ing. Jindřiška Drozenová
e-mail: konzervatori@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 519

konzervátorka keramiky
Zdenka Benedikovičová
e-mail: konz.keramika@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 503

konzervátorka kovů
Stanislava Gojdová
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 541

konzervátor kovů
Bc. Jan Jeníček
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 541

konzervátor dřeva
Jakub Matěj Kamas, DiS.
e-mail: konz.drevo@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 539

konzervátorka kovů
Mgr. Jana Koudelková
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 541

konzervátorka keramiky
Bc. Eva Kuldová
e-mail: konz.keramika@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 548

konzervátorka keramiky
Lenka Kutmanová
e-mail: konz.keramika@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 504

konzervátorka keramiky
Markéta Lebdušková, DiS
e-mail: konz.keramika@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 548

konzervátor dřeva
Tomáš Luběna, DiS.
e-mail: konz.drevo@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 539

konzervátor uměleckých děl a papíru
MgA. Jiří Pečinka
e-mail: konz.umeni@muzeumprahy.cz, konz.papir@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 540, +420 251 106 511

konzervátorka textilu
Bc. Lucie Radoňová
e-mail: konz.textil@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 583

konzervátorka textilu
Mgr. Jaroslava Řeřichová
e-mail: konz.textil@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 583

konzervátor kovů
Jiří Smíšek, DiS.
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 541

konzervátorka kovů
Ing. Kristýna Charlotte Strachotová
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz, rtg@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 541, +420 251 106 585

konzervátorka dřeva
Aneta Šalomounová, DiS.
e-mail: konz.drevo@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 539

konzervátorka keramiky
Michaela Šmidová, DiS.
e-mail: konz.keramika@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 548

konzervátorka papíru
BcA. Marie Vaňková
e-mail: konz.papir@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 511

konzervátorka uměleckých děl
MgA. Linda Zmatlíková
e-mail: konz.umeni@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 540

konzervátorka papíru
MgA. Lucie Živná
e-mail: konz.papir@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 511