Úsek ředitelky

Kožná 1/475
110 00 Praha 1 – Staré Město

Úsek ředitelky

tel.: +420 221 012 911
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

ředitelka, statutární zástupkyně
PhDr. Zuzana Strnadová

vedoucí sekretariátu
Jana Abazidová

vedoucí oddělení bezpečnosti
Ing. Radek Horský

 

Zámecký areál Ctěnice

Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř
pokladna: +420 286 001 366
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

kastelánka
Mgr. Hana Klabanová
e-mail: klabanova@muzeumprahy.cz

produkční a programově-kulturní pracovnice, rezervace pro školy a skupiny
MgA. Dagmar Macáková
e-mail: macakova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 601 555 079

vedoucí provozu Zámeckého areálu Ctěnice a organizace svatebních obřadů
Dagmar Tuzarová
e-mail: tuzarova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 601 555 081

 

Centrum památek moderní architektury

vedoucí Centra památek moderní architektury a hlavní kurátorka
Mgr. Maria Szadkowska
e-mail: szadkowska@muzeumprahy.cz

produkční a programová pracovnice, muzejní pedagog
Barbora Hrončoková
e-mail: hroncokova@muzeumprahy.cz

vedoucí provozu Müllerovy a Rothmayerovy vily a SDC Norbertov
Bc. Nicolle Šťastná
e-mail: stastna@muzeumprahy.cz

dokumentátorka
Mgr. Hana Horáčková
e-mail: horackova@muzeumprahy.cz

kurátor
Ing. arch. Petr Krajči
e-mail: krajci@muzeumprahy.cz

Müllerova vila

Nad Hradním vodojemem 642/14
162 00 Praha 6 – Střešovice
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

Rothmayerova vila

U Páté baterie 896/50
162 00 Praha 6 – Břevnov
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

SDC Norbertov

Nad Hradním vodojemem 53/13
162 00 Praha 6 – Střešovice
e-mail: badatelna@muzeumprahy.cz