Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Odvrácená tvář města Prahy

Odvrácená tvář města Prahy

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
omezená kapacita sálu

Délka trvání:
16:30–18:00

Cena vstupného za jednotlivou přednášku z cyklu:
60 Kč

Akademie volného času září 2020/ červen 2021

Odvrácená tvář města Prahy

16. září 2020          Město v ohrožení, přednáší Mgr. Pavla Státníková
Od listopadu 2020 probíhají přednášky on-line.
18. listopadu 2020  Požáry v Praze, přednáší Mgr. Tomáš Dvořák - on-line přenos na pozvánku
25. listopadu 2020 (místo 21. 10. 2020) Jak se v Praze pohřbívalo v minulých staletích
                                   přednáší Mgr. Magdalena Šustová - on-line přenos na pozvánku
16. prosince 2020   Historie povodní v Praze
                                    přednáší Mgr. Pavla Státníková - on-line přenos na pozvánku
20. ledna 2021        Pražská asanace na přelomu 19. a 20. století,  
                                   přednáší PhDr. Kateřina Bečková - on-line přenos na pozvánku
17. února 2021        Bourání historických staveb a co se z nich zachovalo ve sbírkách MMP,
                                   přednáší Mgr. Jana Bělová - on-line přenos na pozvánku
24. března 2021      Nouzové bydlení v meziválečné Praze,
                                   přednáší Mgr. Jana Viktorínová - on-line přenos na pozvánku
21. dubna 2021       Děti na okraji společnosti, přednáší Mgr. Magdalena Šustová - on-line přenos na pozvánku
19. května 2021       Zločiny a přestupky obyvatel Prahy v policejních záznamech před rokem
                                   1939
, přednáší Mgr. Bohuslav Rejzl - on-line přenos na pozvánku
23. června 2021       možnost vyzvednutí diplomů v domě U Zlatého prstenu

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Cena za jednotlivé přednášky: 60 Kč, permanentka 400 Kč / školní rok
Podrobné informace: e-mail: vachkova@muzeumprahy.cz;  tel.: 721330470.

Overlay loader