V termínu 28. 5. – 3. 6. 2023 je dům U Zlatého prstenu z provozních důvodů uzavřen. Na všechny návštěvníky se těšíme od neděle 4. 6. 2023.

Historie muzea

První myšlenky na vznik pražského vlastivědného muzea se objevily již záhy po polovině 19. století. V té době začaly vznikat první sbírky, v roce 1881 byly schváleny první dokumenty dokládající vznik pražského městského muzea a od roku 1883 jsou sbírky nepřetržitě představovány veřejnosti. Jen počet sbírkových předmětů z původních několika tisíc vzrostl na více než milion inventárních čísel.