Historie muzea

První myšlenky na vznik pražského vlastivědného muzea.

První myšlenky na vznik pražského vlastivědného muzea se objevily již záhy po polovině 19. století. V té době začaly vznikat první sbírky, v roce 1881 byly schváleny první dokumenty dokládající vznik pražského městského muzea a od roku 1883 jsou sbírky nepřetržitě představovány veřejnosti. Jen počet sbírkových předmětů z původních několika tisíc vzrostl na více než milion inventárních čísel.