Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Nálezy z Valentinské brány

Nálezy z Valentinské brány

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
5. 11. 2019 – 2. 2. 2020

Další minivýstava ze série Předmět sezony představí výsledek archeologického výzkumu, při kterém byla odkryta linie staroměstké hradby z poloviny 13. století a brána nazývaná podle blízkého kostela sv. Valentina. 

V letech 2016-2017 byla při rekonstrukci domu zvaného Na Kocandě v Křižovnické ulici čp. 71/I odkryta archeologickým výzkumem linie staroměstské hradby z poloviny 13. století v celkové délce cca 26,5 m. V severní části sklepení domu byla poté objevena brána nazývaná podle blízkého kostela u sv. Valentina.

V místě unikátní Valentinské brány byl posléze objeven starší uzavíratelný průchod. Z této původní branky o světlosti cca 2,55 m byla zjištěna především jižní špaleta a prahový trám. Dendrochronologické datování ukázalo, že dřevěný práh byl zhotoven z dubu pokáceného někdy po roce 1239.

Později byla tato původní brána u sv. Valentina pravděpodobně z provozních důvodů nově přestavěna, o čemž svědčí její rozšíření na úkor hradební zdi. Nová Valentinská brána s pískovcovým portálem vznikla ve zvýšené poloze a půdorysně byla mírně posunutá k jihu. Světlá šířka portálu je cca 3,6 m, při patě mezi odrazníky 3,3 m. Nalezené oddělené části dubového prahu pro ukotvení vrat nové brány byly dendrochronologicky datovány s výsledkem: 1260+ a 1272+. Mladší brána byla tedy přestavěna někdy po roce 1272.

Dlažba brány, pokrytá provozními organickými nečistotami, vydala i několik ztracených podkov či jejich částí, včetně řady zlomků drobných železných předmětů.

Overlay loader