Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Nádraží Praha-Těšnov a Negrelliho viadukt

Nádraží Praha-Těšnov a Negrelliho viadukt

Místo:
Zámecký areál Ctěnice, výstavní sál Špejchar

Termín:
od 9. 4. 2017

Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Jde o přesný model nejkrásnější nádražní budovy v Praze, otevřené před 141 lety a zničené před 31 lety. Modelové kolejiště, postavené podle skutečnosti s využitím dobových plánů a dalších historických pramenů, je digitálně řízené a ukazuje nejen provoz vlaků na nádraží, ale zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží.

Modelové kolejiště v měřítku 1 : 87 nabídne návštěvníkovi možnost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční stavba významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy. Model budovy, zahrnující i pozoruhodnou sochařskou výzdobu, vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Součástí modelu nádraží je i areál lokomotivního depa, zobrazující místa pro zbrojení lokomotiv vodou a zejména uhlím pomocí zauhlovacího jeřábu, jejich údržbu v odkalovací jámě, dvojkolejnou průjezdnou remízu, funkční točnu, rovněž tak stavědlo, vodárnu nebo nákladní skladiště.

Provoz na těšnovském nádraží ustal  v roce 1972 a v březnu 1985 byla demolována poslední a architektonicky  nejcennější  část nádražní budovy, ovšem provoz na muzejním modelovém nádraží opět funguje, a tak i dnes lze zažít atmosféru časů, kdy se osobním vlakem do Turnova cestovalo ve dvouosých vagonech s dřevěnými sedadly  přes zastávku Karlín přístav.

Modelový železniční provoz zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo záhlaví těšnovského nádraží. Karlínský či Negrelliho viadukt byl postaven jako součást drážďanské větve projektu Severní státní dráhy Olomouc–Praha–Drážďany. Most byl budován od jara roku 1846 a uveden do provozu 1. června 1850. Do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Model celého viaduktu z roku 2013, tedy před jeho současnou rekonstrukcí, je nově součástí expozice.

 

Overlay loader