Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Hroby barbarů v Praze-Zličíně / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Hroby barbarů v Praze-Zličíně / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
27. 5. 2015 – 14. 2. 2016

Výstava přiblížuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách, přičemž ohniskem zájmu jsou zcela unikátní nálezy, učiněné při výzkumu pohřebiště z 5. století n. l., objeveného v Praze-Zličíně.

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr v Praze 5 – Zličíně probíhal v letech 2005 až 2008. Provádělo jej nejprve Muzeum hlavního města Prahy a poté společnost Labrys o. p. s. V jeho průběhu bylo prozkoumáno celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící tzv. vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n. l. Bylo zde odkryto celkem 177 hrobů, čímž se toto pohřebiště stalo dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropolí z doby stěhování národů na území České republiky a jednou z největších i v kontextu širší střední Evropy.

Nejvýznamnějšími exponáty výstavy jsou dochované součásti hrobových výbav. Přestože podstatná část hrobů byla v minulosti vyloupena, představuje kolekce získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde nalezen dosud nejobsáhlejší soubor luxusních skleněných nádob na našem území, přičemž podstatná část získaných exemplářů byla ve vynikajícím stavu zachování a náleží mezi opravdové skvosty. Také soubor předmětů z drahých kovů má význam nejen vědecký, ale v řadě případů i mimořádně umělecký a estetický.

Originální předměty doplní dvoj- a trojrozměrné rekonstrukce i multimediální prvky. K výstavě je vydána výpravná publikace.

Komentované prohlídky výstavy: 20. 1., 10. 2.


Mobilní aplikace k výstavě
 


 

Z vernisáže

Více

Související fotografie

Více
Overlay loader