Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Holby a holbičky – sklo Inwald

Z cyklu výstav Předmět sezóny

V roce 2019 představilo Muzeum hlavního města Prahy v rámci cyklu výstav Předmět sezóny kolekci užitkových lisovaných holb a holbiček zhotovených v někdejší sklárně INWALD na pražském Zlíchově. Upravenou verzi výstavy máte nyní možnost shlédnout i na webových stránkách muzea.

Panoramatický pohled na oblast Smíchova a Hlubočep s areálem Inwaldovy sklárny, fotograf Jindřich Eckert, cca 1895, H 221 567 
 

K největším sklářským podnikům v Čechách patřila od 80. let 19. století firma Inwald. Založena byla roku 1862 Josefem Inwaldem (1837–1906), jedním z nejvýznamnějších tuzemských sklářských podnikatelů druhé poloviny 19. století. Mezníkem ve vývoji firmy, provozující několik rafinérií skla (závodů zušlechťujících duté sklo), a současně význačným momentem v dějinách produkce skla v Praze se stal rok 1878, kdy Josef Inwald založil svoji první sklárnu (prvovýrobnu skla) na pražském Zlíchově.

Areál sklárny se řadil od počátku k nejrozsáhlejším v Evropě, zahrnoval výrobnu dutého a lisovaného skla i zušlechťovatelské závody – brusírny, malírny, rytecké dílny, dílny na leptání. Mezi stěžejní prodejní artikly zlíchovské sklárny patřila osvětlovací tělesa, lisované užitkové a upomínkové sklo i náročnější foukané duté sklo dekorované zejména brusem, které získávalo řadu ocenění na světových i rakouských výstavách.

Po smrti zakladatele firmy Josefa Inwalda v roce 1906 se ujali vedení rozvětveného podniku (sklářské závody na Zlíchově, v Poděbradech, Radnicích, Velkém Březně, Floridsdorfu u Vídně, Rudolfově huti) jeho synové Rudolf a Oskar, kteří firmu dále úspěšně rozvíjeli. Zlíchovskou sklárnu dovedli až na práh 30. let 20. století, kdy i v souvislosti se světovou hospodářskou krizí sklárna musela omezit svůj provoz až k úplnému ukončení chodu roku 1935. 

 

Lisované užitkové holby a holbičky

 

Pivní holba, lisované sklo, přípis 1499 U Fleků 1762, 1900–1930, H 58 272

 

 

Pivní holba, lisované sklo, přípis Hostinec u České koruny ve Vokovicích, 1910–1930, H 137 962

 

 

Holbička na cukrovinky, lisované sklo, přípis Orion Maršner, 1910–1930, H 120 732

 

 

Upomínkové broušené a ryté holby

 

Upomínková holba se skleněným víkem v cínové montáži, broušená, rytý nápis Sbor hasičů státní dráhy v Bubnech 19. 2. 1887, H 54 609


 

Upomínková holba s víkem v cínové montáži, broušená, rytý monogram F. R. a datum 3. 12. 1893, dar měšťanské pěchoty krejčímu
Františku Rezkovi k 50. narozeninám, H 54 548


 


 

Upomínková holba s víkem v cínové montáži, broušená, rytý monogram FW a biskupské insignie, z pozůstalosti biskupa Antonína – Wenzela Frinda,
80.–90. léta 19. století, H 35 514/002


 

Upomínková holba s víkem v cínové montáži, rytý pohled na budovu Národního divadla, 90. léta 19. století, H 58 328

     

 

 

Overlay loader