Betlémy – živá tradice

26. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Výstava, na které se spolupodílel Spolek českých betlémářů, představuje tradiční betlémářské oblasti v Čechách a na Moravě.

Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a ukazuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Vystaveno je více než 40 celků vztahujících se k tvorbě a stavění betlémů v našich zemích. Vedle betlémů z církevního a šlechtického prostředí výstava představuje také historické betlémy lidové provenience, ale především současnou betlémářskou tvorbu. Nejstarším exponátem je dřevořezba Narození páně datovaná na počátek 17. století ze sbírek Muzea města Prahy. Vystaven je kostelní deskový betlém z Drahoňova Újezda z fondů Národního muzea.

Jednu ze zajímavostí představuje historický betlém vyřezaný v údolí Val Gardena v italské části Tyrolska ze sbírek Muzea betlémů Karlštejn. Zastoupena je také historická řezba kralického typu, která byla hojně rozšířena ve střední Evropě přelomu 19. a 20. století a těšila se značné oblibě. Ze současných prací uvidí návštěvníci tvorbu řezbářů (J. Brlica starší, J. Brlica mladší, J. Haldová, T. Slováček, M. Danda, P. Vokoun, J. Roda), malířů betlémů (P. Pecina, J. Herain, P. Vokounová) a tvůrců keramiky (J. Dlouhá, J. Holubová, M. Dočekalová). Unikátní styl kombinované kašírované techniky zastupuje Ilona Klawiter. Představeny jsou rovněž výrobky z méně tradičních materiálů jako vizovické pečivo (M. Šímová), kukuřičné šustí (A. Samohýlová) či rybí šupiny (L. Dominová). Motivy Narození páně a Klanění tří králů zachycují rovněž podmalby J. Honisse a formy na perník O. Kvapila.

  • Řemeslné dílny v rámci výstavy:

26. 11. – Jan Roda (řezba)
3. 12. – Kristýna Küblbecková (výtvarná dílna pro děti, vitráže)
4. 12. – Alena Samohýlová (šustí, výroba vánočních ozdob)
10.–11. 12. – Jiří Honis (podmalba)
17.–18. 12. – Jana Dlouhá (výtvarná dílna pro děti, keramika, modelování)

  • Přednáška Narození Páně 21. 1. 2023 ve 14.00 hod.

Přednáška „Narození Páně" – Mgr. Lenka Patková, historička umění
Proměny zobrazování narození Ježíše Krista ve výtvarném umění od nejstarších dob po současnost.

  • Komentovaná prohlídka a přednášky k výstavě 25. 2. 2023 ve 14.00 hod.

Spolek českých betlémářů představuje svou činnost. Součástí programu bude komentovaná prohlídka výstavy a blok přednášek. V roce 2023 uplyne sto let od Jubilejní jesličkové výstavy. Jak se za tu dobu betlémářství u nás změnilo betlémářství nastíní přednášky Jana Rody, Daniely Záveské a Zity Suchánkové.

doprovod_programy.png

Venue

Zámecký areál Ctěnice

Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř
zobrazit na mapě

Information

Připravovaná výstava

Date

26. 11. 2022 – 26. 2. 2023