Visitor guidelines & safety measures here.

Exhibitions and events

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Přiblížení zajímavé historie Prahy 6 v terénu. Program je zaměřen na oblast Dejvic a Břevnova, ale nechybí ani Střešovice a Ořechovka.

I v roce 2021 pokračuje Centrum památek moderní architektury s pořádáním komentovaných vycházek okolím Müllerovy vily, které účastníkům přímo v terénu přiblíží zajímavou historii částí Prahy 6. Letošní program se zaměří na oblast Dejvic, Břevnova a nebudou chybět ani Střešovice a Ořechovka. Vládní opatření neumožňovala konání vycházek dle původního programu, začínáme tedy později. Zájemci se budou moci v letních měsících účastnit komentovaných vycházek v intervalu dvou týdnů.

Za podporu děkujeme:

LOGO_PP_portal_casopis.jpg

Venue

Vycházky jsou zahájeny ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov

Nad Hradním vodojemem 53/13
162 00 Praha 6 – Střešovice
zobrazit na mapě

Information

Průvodkyně: Hedvika Čenková
Základní vstupné: 120,- Kč
Snížené vstupné: 80,- Kč (senioři od 65 let, studenti do 26 let

Vzhledem k platným vládním opatřením je nutné při setkávání osob venku mít nasazený respirátor FFP2 a také schopnost prokázat se negativním testem na Covid-19, potvrzením o očkování či prodělané nemoci. Přesné znění zde (odst. 15 a 18).

Date

Program vycházek zde

25. 5. 2021, 17.00 hod. Do Dejvic poprvé

8. 6. 2021, 17.00 hod. Do Dejvic podruhé

22. 6. 2021, 18.00 hod. K Plivátku

8. 7. 2021, 18.00 hod. Do Dejvic potřetí

20. 7. 2021, 18.00 hod. Zahrada Müllerovy vily a okolí

17. 8. 2021, 18.00 hod. K břevnovským usedlostem

31. 8. 2021, 18.00 hod. Kouzelná zahrada a její návštěvníci

16. 9. 2021, 17.00 hod. K začátku Hájecké poutní cesty

30. 9. 2021, 17.00 hod. Od Müllerovy vily ke Střešovickému hřbitovu

24. 10. 2021, 14.00 hod. K bývalé břevnovské návsi

21. 11. 2021, 14.00 hod. Zahradní město Ořechovka