Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století

Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
od 12. 8. 2013

Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha – Vinoř seznámí návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

Z exponátů stojí za pozornost dochovaný vycházkový oblek požárníka nebo pluviál z 19. století zapůjčený z Farního úřadu Vinoř.

Overlay loader