Podpořte nebo adoptujte předmět

Níže najdete příklady předmětů, které můžete podpořit. O tom, jak probíhají etapy restaurování vámi vybraného předmětu vás budeme pravidelně informovat a těšíme se i na osobní setkání.
Pieta

Pieta

Socha sedící Panny Marie s mrtvým Kristem na klíně pochází z kostela P. Marie před Týnem, kde byla nalezena na kruchtě a v roce 1911 darována do sbírek městského muzea. Je datována do doby kolem roku 1380 – její styl ukazuje na odvození ze známé piety z kostela sv. Tomáše v Brně, která je spojována s činností pražské katedrální hutě. Polychromovaná dřevěná socha. (č. H020748)

 • Potřebný příspěvek: 32 200 Kč – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Znak Joachima Popera

Znak Joachima Popera

Znak ve štítě s krokví doprovázenou v horních rozích dvěma hvězdami a dole zlatou uťatou vlčí hlavou s krkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přilba s přikrývadly; klenotem je rostoucí černá orlice. Reliéf je bez viditelných stop polychromie. (č. H133007)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
Pyramidový klavír

Pyramidový klavír

Mahagonový spinet, tzv. žirafa, úzký a vysoký hudební nástroj, na přední straně zdobený, vložené mosazné artefakty, intarzie, v hodní části hodiny (od Dominika Heinricha). Celková výška 276 cm. Z let 1800-1810. Detail s firemním označením: N 39 / Leopold Sauer / Musicalischer Mechanicus / in Prag. Spinet je nyní v muzejním depozitáři. (č. H027647)

 • Potřebný příspěvek: 800 000 Kč a více – potřebná částka na kompletní odbornou analýzu, následně restaurování, ošetření a konzervaci
Cechovní korouhve

Cechovní korouhve

Soubor cechovních korouhví, které by vhodně doplnily stálou expozici muzea v Zámeckém areálu Ctěnice. Muzeum hl. m. Prahy schraňuje pravděpodobně největší sbírku cechovních atributů na světě. Soubor těchto 5 korouví je nyní uložen v depozitáři muzea, kde čeká na rekonstruování, tvoří jej korouhve cechu obuvníků, mydlářů, krejčích, hřebenářů a kupců.

 • Potřebný příspěvek: 17 000 do 53 000 Kč – rozpočet na restaurování textilu a maleb je u jednotlivých korouhví
Křeslo

Křeslo

Holandské, bohatě intarzované křeslo, ze souboru předmětů zakoupených od Valerie David von Rhonfled, neteře spisovatele Julia Zeyera, nyní uloženo v depozitáři. (č. H051677)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
U Bílého lva

U Bílého lva

Štít z domu č. 89-I, Veleslavínova ulice, transfer umístěný v hlavní budově muzea. (č. H012279)

 • Potřebný příspěvek: 3 500 Kč – potřebná částka na odborné ošetření a konzervaci
Svatý Vít

Svatý Vít

Polychromovaná socha sv. Víta, jednoho z českých zemských patronů, pochází z kostela sv. Haštala na Starém Městě. Její autorství je připisováno významnému sochaři raného českého baroka, Janu Jiřímu Bendlovi, který ji spolu s protějškovou sochou sv. Zikmunda vytvořil někdy po roce 1660. Dřevěná socha se zbytky polychromie a zlacením. (č. HD002153)

 • Potřebný příspěvek: 39 100 Kč  – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Prorok Eliáš

Prorok Eliáš

Polychromovaná socha starozákonního proroka pochází z kaple v zahradě kláštera anglických panen na Malé Straně při kostele sv. Josefa, kde stála na hlavním oltáři. Klášter byl v době pořízení sochy obýván karmelitkami, pro které je prorok Eliáš významným řádovým světcem. Za autora sochy z doby kolem roku 1740 je považován Jan Antonín Geiger, který v té době pro malostranské karmelitky i karmelitány pracoval. Dřevěná řezaná socha s polychromií, v. sochy 170 cm. (č. H033177)

 • Potřebný příspěvek: 36 800 Kč  – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Svatý Zikmund

Svatý Zikmund

Stejně jako sv. Vít je i sv. Zikmund jedním z hlavních českých zemských patronů a těšil se u nás veliké úctě již od středověku. Socha byla spolu se svým protějškem do sbírek získána roku 1932. Dřevěná socha s polychromií a zlacením, v. sochy 163 cm. (č. HD002154)

 • Potřebný příspěvek: 39 100 Kč – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Soubor nábytku

Soubor nábytku

Konvolut nábytku ve stylu empíru a biedermeieru, byl užívaný v rodině spisovatele Julia Zeyera, zakoupený od jeho neteře Valerie David von Rhonfeld. Nyní v muzejním depozitáři. (č. H333128-H333136)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
Sirenophone

Sirenophone

Unikátní hudební nástroj vzhledu malého pianina v černé skřínce. Klaviatura obsahuje 5 oktáv. Rozměry: š. 100 x v. 158 x h. 62 cm. Mosazný štítek s nápisem: „Das Sirenophon erfunden u. verfertigt von Romuald Božek in Prag begonnen 1835 beendet 1869". Nástroj je nyní v depozitáři muzea. (č. H032350)

 • Potřebný příspěvek: 900 000 Kč – minimální částka potřebná na odbornou analýzu a restaurování
Ukřižovaný s Pannou Marií

Ukřižovaný s Pannou Marií

Malovaný kříž patrně pochází z popraviště na Staroměstském náměstí, kde byl roku 1621 svědkem exekuce 27 vůdců stavovského povstání. Roku 1904 byl totiž objeven v klášteře milosrdných bratří Na Františku, kam bylo dle archivních záznamů darováno dřevo z konstrukce popraviště poté, co splnilo svoji funkci. Se stavebním dřívím se do kláštera mohl dostat i samotný kříž. (č. H014856)

 • Potřebný příspěvek: 27 600 Kč – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Empírová kamna

Empírová kamna

Pocházejí ze zámku v Libni, datace kolem roku 1800. Kamna jsou zdobena antikizujícími reliéfy, pod římsou figurální vlys postav bohyň a bohů, níže pak ornamentální polofigury a festony. (č. H012170)

 • Potřebný příspěvek: 227 000 Kč – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci

Informace pro zájemce

Máte dotazy, chcete vědět více informací?
Kontaktujte nás.

Kontakt

Nikola Lochman
fundraising, sponzoring
e-mail: lochman@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 940
tel.: +420 605 279 740