Podpořte nebo adoptujte předmět

Níže najdete příklady předmětů, které můžete podpořit. O tom, jak probíhají etapy restaurování vámi vybraného předmětu vás budeme pravidelně informovat a těšíme se i na osobní setkání.
Pieta

Pieta

Socha sedící Panny Marie s mrtvým Kristem na klíně pochází z kostela P. Marie před Týnem, kde byla nalezena na kruchtě a v roce 1911 darována do sbírek městského muzea. Je datována do doby kolem roku 1380 – její styl ukazuje na odvození ze známé piety z kostela sv. Tomáše v Brně, která je spojována s činností pražské katedrální hutě. Polychromovaná dřevěná socha. (č. H020748)

 • Potřebný příspěvek: 32 200 Kč – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Znak Joachima Popera

Znak Joachima Popera

Znak ve štítě s krokví doprovázenou v horních rozích dvěma hvězdami a dole zlatou uťatou vlčí hlavou s krkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přilba s přikrývadly; klenotem je rostoucí černá orlice. Reliéf je bez viditelných stop polychromie. (č. H133007)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
Pyramidový klavír

Pyramidový klavír

Mahagonový spinet, tzv. žirafa, úzký a vysoký hudební nástroj, na přední straně zdobený, vložené mosazné artefakty, intarzie, v hodní části hodiny (od Dominika Heinricha). Celková výška 276 cm. Z let 1800-1810. Detail s firemním označením: N 39 / Leopold Sauer / Musicalischer Mechanicus / in Prag. Spinet je nyní v muzejním depozitáři. (č. H027647)

 • Potřebný příspěvek: 800 000 Kč a více – potřebná částka na kompletní odbornou analýzu, následně restaurování, ošetření a konzervaci
Cechovní korouhve

Cechovní korouhve

Soubor cechovních korouhví, které by vhodně doplnily stálou expozici muzea v Zámeckém areálu Ctěnice. Muzeum hl. m. Prahy schraňuje pravděpodobně největší sbírku cechovních atributů na světě. Soubor těchto 5 korouví je nyní uložen v depozitáři muzea, kde čeká na rekonstruování, tvoří jej korouhve cechu obuvníků, mydlářů, krejčích, hřebenářů a kupců.

 • Potřebný příspěvek: 17 000 do 53 000 Kč – rozpočet na restaurování textilu a maleb je u jednotlivých korouhví
Křeslo

Křeslo

Holandské, bohatě intarzované křeslo, ze souboru předmětů zakoupených od Valerie David von Rhonfled, neteře spisovatele Julia Zeyera, nyní uloženo v depozitáři. (č. H051677)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
U Bílého lva

U Bílého lva

Štít z domu č. 89-I, Veleslavínova ulice, transfer umístěný v hlavní budově muzea. (č. H012279)

 • Potřebný příspěvek: 3 500 Kč – potřebná částka na odborné ošetření a konzervaci
Svatý Vít

Svatý Vít

Polychromovaná socha sv. Víta, jednoho z českých zemských patronů, pochází z kostela sv. Haštala na Starém Městě. Její autorství je připisováno významnému sochaři raného českého baroka, Janu Jiřímu Bendlovi, který ji spolu s protějškovou sochou sv. Zikmunda vytvořil někdy po roce 1660. Dřevěná socha se zbytky polychromie a zlacením. (č. HD002153)

 • Potřebný příspěvek: 39 100 Kč  – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Prorok Eliáš

Prorok Eliáš

Polychromovaná socha starozákonního proroka pochází z kaple v zahradě kláštera anglických panen na Malé Straně při kostele sv. Josefa, kde stála na hlavním oltáři. Klášter byl v době pořízení sochy obýván karmelitkami, pro které je prorok Eliáš významným řádovým světcem. Za autora sochy z doby kolem roku 1740 je považován Jan Antonín Geiger, který v té době pro malostranské karmelitky i karmelitány pracoval. Dřevěná řezaná socha s polychromií, v. sochy 170 cm. (č. H033177)

 • Potřebný příspěvek: 36 800 Kč  – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Svatý Zikmund

Svatý Zikmund

Stejně jako sv. Vít je i sv. Zikmund jedním z hlavních českých zemských patronů a těšil se u nás veliké úctě již od středověku. Socha byla spolu se svým protějškem do sbírek získána roku 1932. Dřevěná socha s polychromií a zlacením, v. sochy 163 cm. (č. HD002154)

 • Potřebný příspěvek: 39 100 Kč – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Soubor nábytku

Soubor nábytku

Konvolut nábytku ve stylu empíru a biedermeieru, byl užívaný v rodině spisovatele Julia Zeyera, zakoupený od jeho neteře Valerie David von Rhonfeld. Nyní v muzejním depozitáři. (č. H333128-H333136)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
Sirenophone

Sirenophone

Unikátní hudební nástroj vzhledu malého pianina v černé skřínce. Klaviatura obsahuje 5 oktáv. Rozměry: š. 100 x v. 158 x h. 62 cm. Mosazný štítek s nápisem: „Das Sirenophon erfunden u. verfertigt von Romuald Božek in Prag begonnen 1835 beendet 1869". Nástroj je nyní v depozitáři muzea. (č. H032350)

 • Potřebný příspěvek: 900 000 Kč – minimální částka potřebná na odbornou analýzu a restaurování
Křišťálový lustr

Křišťálový lustr

Krásná ukázka barevného provedení, nyní v depozitáři muzea. (č. H010354)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
Náhrobní deska

Náhrobní deska

Náležela rodině svobodných pánů z Bissingen, s částečně čitelným nápisem, pískovec, 1704. Umístěna v hlavní budově muzea. (č. H133065)

 • Potřebný příspěvek: 3 000 Kč – potřebná částka k restaurování a odbornému ošetření
Znak Jakuba Granovského z Granova

Znak Jakuba Granovského z Granova

Původně se nacházel v Ungeltu, pískovec, kolem r. 1600, nyní umístěn v hlavní budově muzea. (č. H001987)

 • Potřebný příspěvek: 2 000 Kč – potřebná částka k restaurování a odbornému ošetření
Náhrobní deska

Náhrobní deska

Patřila Jiřímu sv. pánu Šebešovského ze Šenovic a jeho ženě Salomeně sv. paní z Talmbergu, z kostela sv. Václava na Zderaze, mramor, 1664. Umístěna v hlavní budově muzea. (č. H133066)

 • Potřebný příspěvek: 3 000 Kč – potřebná částka k restaurování a odbornému ošetření
Fragment

Fragment

Část oblouku (ostění) s aliančním znakem (?) Koppa z Raumenthallu a jeho manželky, původem z domu č.p. 748/I, pískovec, 17. století. Přenesen do hlavní budovy muzea. (č. H011798)

 • Potřebný příspěvek: 5 000 Kč – potřebná částka k restaurování a odbornému ošetření
Nápisová deska

Nápisová deska

Nápisová deska s renesanční kartuší (pravděpodobně z kazatelny kaple sv. Lazara na Nové Městě), kolem r. 1600. Umístěna v hlavní budově muzea. (č. H133055)

 • Potřebný příspěvek: 3 000 Kč – potřebná částka k restaurování a odbornému ošetření
Náhrobní deska

Náhrobní deska

Obdélníková náhrobní deska s vykrajovanými rohy a profilovaným orámováním, dvě osmicípé hvězdy v rozích, červený mramor, 18. století. Deska nyní umístěna v hlavní budově muzea. (č. H133005)

 • Potřebný příspěvek: 3 000 Kč – potřebná částka k restaurování a odbornému ošetření
Ukřižovaný s Pannou Marií

Ukřižovaný s Pannou Marií

Malovaný kříž patrně pochází z popraviště na Staroměstském náměstí, kde byl roku 1621 svědkem exekuce 27 vůdců stavovského povstání. Roku 1904 byl totiž objeven v klášteře milosrdných bratří Na Františku, kam bylo dle archivních záznamů darováno dřevo z konstrukce popraviště poté, co splnilo svoji funkci. Se stavebním dřívím se do kláštera mohl dostat i samotný kříž. (č. H014856)

 • Potřebný příspěvek: 27 600 Kč – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Renesanční okno s medailonem

Renesanční okno s medailonem

Terakotové ostění sdruženého okna z bývalého Melantrichova domu č.p. 474 ve Starém Ungeltu, v pravém ostění dole nápis: Sestavil Otakar Šmejkal 1903. Nyní umístěn v hlavní budově muzea. (č. H133144)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
Empírová kamna

Empírová kamna

Pocházejí ze zámku v Libni, datace kolem roku 1800. Kamna jsou zdobena antikizujícími reliéfy, pod římsou figurální vlys postav bohyň a bohů, níže pak ornamentální polofigury a festony. (č. H012170)

 • Potřebný příspěvek: 227 000 Kč – potřebná částka na kompletní restaurování, ošetření a konzervaci
Zrcadlo

Zrcadlo

Původně z budovy nádražního objektu Praha-Těšnov, vídeňská realizace z roku 1873. Nyní umístěno v muzejním depozitáři. (č. H226563)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
Barokní sáně v podobě lva

Barokní sáně v podobě lva

Krásný sbírkový předmět, vzhledem k době vzniku je v zachovalém, i když poničeném stavu, který vyžaduje restaurování. Nyní v muzejním depozitáři. (č. H14254)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.
Hodiny

Hodiny

Podlahové klasicizující hodiny od pražského hodináře Bernarda Biswangera. Předmět je umístěn v muzejním depozitáři. (č. H226567)

 • Potřebný příspěvek: Konečná částka bude známá až během odborného restaurátorského zásahu.

Informace pro zájemce

Máte dotazy, chcete vědět více informací?
Kontaktujte nás.

Kontakt

Bc. Lucie Faltýnková
fundraising, sponzoring, Klub přátel Muzea města Prahy
e-mail: klubpratel@muzeumprahy.cz, faltynkova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 221 012 947
tel.: +420 607 083 063