Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Knihovna

Adresa:
Pod viaduktem 2595
155 00  Praha 5

Kontakt:
e-mail: knihovna@muzeumprahy.cz

Návštěvní doba:
dle domluvy


Knihovna Muzea hlavního města Prahy shromažďuje a uchovává knižní fondy tematicky zaměřené na historii Prahy. Fungovaní knihovny je z personálních důvodu dočasně realizováno v omezeném režimu prostřednictvím vedoucího oddělení Vědy a výzkumu.

Potřebám badatelů slouží jmenný a předmětový katalog. Své tituly zapůjčuje výhradně k prezenčnímu studiu ve studovně.


Informace pro návštěvníky

Objekt nemá bezbariérový přístup.

Overlay loader