Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Kdyby stěny mohly mluvit

Kdyby stěny mohly mluvit

Místo:
Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
14. 12. 2020 – 1. 8. 2021


 

 

Architekt Adolf Loos ve svém článku Odstranění nábytku z roku 1924 položil sobě a ostatním architektům tuto rétorickou otázku: Co má dělat opravdu moderní architekt? Loos, jak je o něm známo, nikdy na odpověď nečekal, znal ji totiž předem: „Má stavět domy, v nichž veškerý nábytek, který není mobilní, zmizí ve stěnách. Stěny domu patří architektovi.“

Loosův osobitý rukopis návrhu interiérových zdí je jedním z klíčových prvků nadčasovosti jeho architektury. Do svých stěn Loos zabudovával pohovky a válendy, police na občerstvení a krby, šatny a skříně, přičemž svůj architektonický prostor výrazně tvaroval. Jeho vestavby definovaly prostor v každé místnosti, stejně tak i vzájemné vztahy s přilehlými místnostmi.

Neexistuje lepší příklad, jak doložit Loosův prozíravý architektonický vklad do stěn, než je Müllerova vila, jejíž devastaci mají na svědomí čtyři vládní úřady.

Výstava Kdyby stěny mohly mluvit tak odkrývá mnohá tajemství, která již dnešní návštěvník nemůže v překrásně zrestaurované vile-muzeu spatřit.

Výstavu připravila teoretička architektury a kurátorka Leslie van Duzer ve spolupráci se svými studenty z University of British Columbia.

Kdyby stěny mohly mluvit

Slovem provázejí: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka MMP a Mgr. Maria Szadkowska, vedoucí Centra památek moderní architektury, MMP.

 

Overlay loader