Muzeum hlavního města Prahy

Ztracení poddaní

Ztracení poddaní

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
od 1. 5. 2015

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
90 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví


program je realizován od května do září včetně

Edukační program Ztracení poddaní je svým charakterem, oproti ostatním muzejním programům, netradiční, a je koncipován jako venkovní poznávací hra složená z 16 etap.

V rámci programu je zvolen přístup zážitkové pedagogiky, který se opírá především o zkušenosti získávané aktivní účastí v programu, dalším prvkem je pak dobrodružství. Zvolené aktivity vedou k rozvoji znalostí a dovedností z oblasti vlastivědy a přírodovědy a k rozvoji taktiky, orientace v terénu, improvizace, přátelství a týmové spolupráce. Cílem hry je přiblížit dětem dějiny ctěnického areálu s důrazem na období, kdy jej vlastnil rod Hrzánů z Harasova.

Námětem programu je smyšlený příběh o Adamovi Hrzánovi z Harasova a jeho poddaných. Jména a některé reálie se však opírají o historická fakta. Děti se prostřednictvím herního programu seznámí s areálem, zámkem, přilehlými hospodářskými budovami a jejich funkcemi a dozví se, jací lidé, mimo panstvo, na takovém panském venkovském sídle žili a jaké měli povinnosti. Seznámí se například s prací a postavením šafáře, šafářky, štolby, porybného nebo čeledě.


Informace pro pedagogy

Program připravil a vede: Mgr. Radka Šamanová
Cena: 30 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 20 dětí). Během programu je možné fotografovat.
Doporučení pro pedagogy: Program se z 80 % odehrává ve venkovních prostorách areálu. V případě nepřízně počasí je využit náhradní lektorský program. Program vyžaduje pevnou, nepromokavou obuv a sportovní oblečení.

Na program se objednávejte předem na e-mailové adrese samanova@muzeumprahy.cz nebo na telefonním čísle +420 601 555 080. Děkujeme.

 

Fotogalerie 1

Více

Fotogalerie 2

Více
Overlay loader