Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Znaky, značky, symboly, hodně toho napoví

Znaky, značky, symboly, hodně toho napoví

Místo:
Mimo objekty muzea, Těšnov 5/1163, Praha 1, 2. patro, č. 204

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
45–50 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět

5–6 let, 1.–2. třída ZŠ
Prostřednictvím domovních znamení a dalších symbolů objevují žáci mimoslovní komunikaci. Pod vedením lektora žáci zkoumají domovní znamení, dopravní značky, piktogramy v dopravních prostředcích, turistické značky. Součástí programu je prohlídka expozice, v závěru žáci navrhují vlastní domovní znamení.
Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika, Dítě a svět, Člověk a jeho svět

Program vytvořili studenti Pedagogické fakulty Praha za spolupráce Muzea hlavního města Prahy.


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori2@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 24 dětí). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader