Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Životopis v detailech

Životopis v detailech

12. srpna 1894
narozen na Královských Vinohradech v Praze

1900 – 1905
obecná škola v Praze

1905 – 1912
studium na I. státní reálce v Plzni

1912 – 1914
studium na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze

1914 – 1917
vojenská služba, důstojnická sapérská baterie (během služby K. Lhota řídil stavby silničních mostů, polních drah, vojenských domků a opevňovací práce

1917 – 1923
pokračování studia na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství

1921
zaměstnán nastavbě státní nemocnice v Košicích (návrhy budov, interiérů
i vnějších úprav.)

1922 – 1923
zaměstnán jako projektant, rozpočtář a konstruktér u stavitele ing. Maximiliána Duchoslava (samostatné projekty, vypracovávání stavebních plánů a rozpočtů pro stavbu rodinných domků cukrovarníků v Praze – Střešovicích.

1923
zaměstnán v oboru pozemních staveb zemské správy politické v Praze
(ideové náčrty novostavby státního ústavu pro výcvik zubních lékařů, návrh okresního domu v Horažďovicích, náčrty pro přístavbu ušní kliniky v Praze, projekt průčelí nástavby fyzikálního ústavu České vysoké školy technické
v Praze.)

1923 – 1925
zaměstnán jako konstruktér při ústavu užitkových staveb na České vysoké škole technické v Brně.

Podzim 1923
seznámil se v Brně s architektem Adolfem Loosem

1924 – 1925
pověřen projekčními pracemi ve stavební kanceláři pro výstavbu Masarykovy univerzity v Brně

1. února 1925
jmenován profesorem na České státní průmyslové škole v Plzni

21. července 1925
sňatek s herečkou Marii Brožovou (v té době členkou Národního divadla v Brně)

9. června 1926
narození syna Libora

1926
ministerstvo školství a národní osvěty mu udělilo stipendium ke studiu moderní architektury ve Francii, Belgii a Nizozemí.

1928 – 1937
působil v reakční radě časopisu československých architektů Architekt SIA

1928 – 1930
spolupráce s Adolfem Loosem při projektu a realizaci Müllerovy vily v Praze.

1929
stal se spoluzakladatelem Dramatického studia Masarykova studentského domu, pobočné scény Městského divadla v Plzni ( dramaturgie, úpravy textů, překlady, scénické výpravy, režie, herecké role)

22. července 1929
narození dcery Dagmar

1930
vyučuje na průmyslové škole a na městské hudební škole v Plzni estetiku
a divadelní výtvarnictví. Společně s Adolfe Loosem realizuje interiér Kapsovy vily v Praze.

1931- 1933
spolupráce s Adolfem Loosem na projektu a realizaci vily Winternitz v Praze

1932 – 1942
profesorem na I. státní průmyslové škole v Praze

1935
rozvod s Marii Brožovou

1936
realizace dřevěného domu v Horní Radechové u Náchoda

1936 – 1937
realizace domu v Praze

1938
realizace Vysocké boudy ve Vysoké na Jizerou

1939
byla mu Českou vysokou školou technickou v Praze udělena hodnost doktora věd technických za zpracování územního plánu Vysokého nad Jizerou.

1942
zaměstnán jako inspektor odborných škol při ministerstvu školství
a národní osvěty

1945
je pro vážnou chorobu penzionován, spolupracuje při Hronovských divadelních festivalech ( návrhy scén, přednášky o scénografii)

1947
je hospitalizován v nemocnici v Praze na Vinohradech

1. května 1947
umírá ve Vinohradské nemocnici v Praze

 

Overlay loader