Muzeum hlavního města Prahy

Ze života knih a knížek

Ze života knih a knížek

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
17. 11. 2019 – 13. 4. 2020


Doprovodné programy:

Výstava odkrývá taje a umění knihařského řemesla, které se po staletí podílelo na zachování a zpřístupnění vědění. Rozhodující roli přitom sehrál vynález knihtisku. Tato výstava klade důraz na vývoj tisku v českých zemích od počátku až do 19. století a zaměřuje se na vybrané pražské tiskaře a tiskárny. Část výstavy patří knižním vazbám, technikám zdobení knižních desek či řemeslu knihvazače a ozdobníka, a to včetně nástrojů, materiálů a pomůcek, které k práci potřebovali. Menší část se pak věnuje krásně zdobeným modlitebním knížkám a těm, které souvisely s mnoha dalšími řemesly – knížkám vandrovním, bez nichž se neobešli vandrující tovaryši.

V pěti výstavních sálech jsou prezentovány autentické předměty knižní i neknižní povahy ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a Národního technického muzea. Interaktivní písařská a knihařská dílna, které výstavu doplňují, nabízí možnost vyzkoušet si práci písaře a řemeslo tiskaře či knihvazače anebo se můžete pokusit správně určit materiály, na které se v minulosti psávalo.

V rámci výstavy je realizována celá řada doprovodných programů – výtvarných dílen i komentovaných prohlídek, včetně výukových programů pro školy.

(------LINKA------)

Termíny interaktivních dílen pro veřejnost:

23. a 30. 11., 7., 14. a 21. 12. 2019; 11. a 25. 1., 8., 16. a 22. 2., 7. a 21. 3., 4. 4. 2020

  • 7. 12. 2019 speciální tiskařská dílna s učiteli a studenty SUPŠ a VOŠ Jablonec n. Nisou
  • 14. 12. 2019 adventní rytecká dílna
  • 25. 1. 2020 umění kaligrafie – techniky ručního krasopisu
  • 8. 2. 2020 výroba papíru (mramorového, škrobového)
  • 21. 3. 2020 „Vyrobme si knížku“

 

 

Overlay loader