Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Vyberte si řemeslo

Vyberte si řemeslo

Místo:
Mimo objekty muzea, Těšnov 5/1163, Praha 1, 2. patro, č. 204

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
45–50 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a svět práce

Program žáky seznamuje se základní charakteristikou středověkého města a s vybranými řemesly a řemeslnickými dílnami. Poznávací proces  proběhne díky různorodým aktivitám - kreslení, loutkohra, identifikace a třídění předmětů souvisejících s řemesly. Základem je komplexní i individuální přístup k žákům a propojování minulosti se zkušenostmi ze současnosti.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat. K dispozici jsou pracovní listy v pravěké a středověké expozici.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Fotogalerie

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader