Muzeum hlavního města Prahy

Tajemství města Kjóta

Tajemství města Kjóta

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
Dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace

Program rozvíjí schopnost orientovat se v pluralitní společnosti, komunikovat a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Děti se seznámí se životem v Japonsku, naučí se skládat origami, vyzkouší si kaligrafii a naučí několik slov japonského jazyka.


Informace pro pedagogy

Program připravila a vede: Mgr. Milena Suská
Cena:
 50,- Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Fotografie z programu

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader