Muzeum hlavního města Prahy

Street art pro školy

Street art pro školy

Místo:
Hlavní budova muzea, Přednáškový sál

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

2.stupeň ( 6-9. třída) a nižší gymnázia
V teoretickém úvodu lektor seznámí žáky s historií streetartu, jeho vývojem a současným stavem u nás i ve světě. Připomene známé osobnosti streetartu a jejich díla. V druhé části žáci programu žáci pracují s abecedou ve streetartové podobě, využívají streetartové šablony.

Úvodní přednášku lze tematicky přizpůsobit (Techniky streetartu, druh tvorby; Prostředí streetartu, zákon a veřejnost, vandalismus; Streetart napříč kontinenty; Nejvýznamnější představitelé streetartu; Streetart v Čechách a na Slovensku, historie, současnost, představitelé, výstavy).

Vzdělávací oblasti: Výchova k občanství, Výtvarná výchova, Etická výchova

SŠ a vyšší gymnázia
Ve vstupní přednášce lektor představí žákům streetart jako umělecký směr, seznámí žáky se streetartovou abecedou, žáci si typy písma vyzkouší sami psát na papír formou volné tvorby. Ve druhé části programu vytvoří žáci vlastní dílo formou kulturní sabotáže za použití výstřižků z reklam z materiálů připravených lektorem.

Úvodní přednášku lze tematicky přizpůsobit (Techniky streetartu, druh tvorby; Prostředí streetartu, zákon a veřejnost, vandalismus; Streetart napříč kontinenty; Nejvýznamnější představitelé streetartu; Streetart v Čechách a na Slovensku, historie, současnost, představitelé, výstavy; Výstavy, formy, festivaly, aktuální výstavy a jejich smysl. Komerční využití streetartu, produktový design, reklama; Ženy ve streetartu).

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Přednášky je možné absolvovat všechny anebo si vybrat některé z přednášek dle domluvy.
Pomůcky budou k dispozici v muzeu

Kontakt: lektori2@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader