Muzeum hlavního města Prahy

Soutěž o nejhezčí kraslici

Soutěž o nejhezčí kraslici

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
18. 3. 2015

Soutěž pořádá Muzeum hlavního města Prahy, jako součást projektu
Pražské hravé Velikonoce.

Tématem soutěže je zhotovení velikonoční kraslice pomocí techniky a
vzoru, které vycházejí z tradice na území Čech a Moravy.
 

Soutěž probíhá ve třech kategoriích:

1. kategorie: žáci 1. a 2. třídy základních škol, žáci 1.–5. třídy speciálních škol

2. kategorie: žáci 3. až 5.třídy základních škol, žáci speciálních škol od 5. třídy výše

3. kategorie: žáci 6.–9. třídy základních škol, žáci osmiletých gymnázií

Každý tvůrce do soutěže odevzdá 1 ks až 2 ks kraslic (2 jsou maximum) zhotovené pomocí techniky a vzoru, které vycházejí z tradice na území Čech a Moravy. Kraslice musí být na skořápce ptačího vejce.


Každá kraslice musí být označena jménem autora, třídou, školou a jménem učitele, který žáka do soutěže připravil.
Postup označení kraslic:
1. nejprve provléknout kraslicí úzkou stužku,
2. na širokou stuhu ( lze použít i papír) napsat identifikační data
3. širokou stuhu ( pruh papíru) podvléknout na volno na tenkou stužku
4. konce široké stuhy ( pruhu papíru) přichytit ( přilepit, přišít) tak, aby údaje zůstaly čitelné a nemohly se od kraslice oddělit

Viz obrázek:


 

Soutěžní exponáty je třeba odevzdat nejpozději do 18. března 2015 do 14. hodin
do Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc
Mgr. Mileně Suské, e-mail: suska@muzeumprahy.cz.; telefon: 224815850, 724518255.
Na tento e-mail a telefon se můžete obrátit i v případě potřeby konzultace.


Odborná porota složená z mistrů lidové umělecké tvorby, pedagogů a výtvarníků bude hodnotit každou kategorii žáků zvlášť
a bude klást  důraz především na:

– řemeslné zpracování
– dodržení tradiční techniky a barevnosti

Vítězové soutěže budou slavnostně vyhlášeni  a  odměněni  na vernisáži 27. března v 15 hodin.

Cíl soutěže: Cílem je pokusit se žáky škol motivovat k tomu, aby se pomocí velikonoční kraslice hlouběji seznámili s českými velikonočními zvyky, vzbudit  jejich zájem o národní tradice a  zároveň podpořit  žáky k aktivní tvořivosti

 

 

 

 

 

 

Overlay loader