Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Soul – město obehnané hradbami

Soul – město obehnané hradbami

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
25. 9. 2013 – 10. 11. 2013

Výstava ve spolupráci s Historickým muzeem města Soulu představila prostřednictvím obrazového materiálu, video projekcí, originálních exponátů, historických map město Soul, vznik městských hradeb ve 14. století a jejich historický vývoj.
Městské hradby představují pro Soul významný kulturní odkaz minulých generací a jsou symbolem historické identity. Po dlouhá staletí poskytovaly především obranu, dnes jsou důležitým klíčem k pochopení Soulu v širších souvislostech a to jak historických, tak i kulturních.

Důležitou součástí výstavy byly fotografie českého cestovatele a fotografa Enrique Stanko Vráze. Ten zachytil město ještě před zbouráním části hradeb, v době, kdy tam teprve začínaly pronikat vlivy západní kultury.
Na výstavě je představeno přes 90 exponátů, které byly zapůjčeny z 13-ti předních korejských institucí. Osm videoprojekcí doplňuje pestrobarevný obraz Soulu, světové metropole, která vytváří novodobé trendy a reflektuje celosvětové dění. 
 
Výstava se koná pod záštitou RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., primátora hlavního města Prahy a J. E. pana Moon Ha-yong, velvyslance Korejské republiky.


Doprovodný program pro školy


Více informací o výstavě můžete najít v reportáži České televize.                                                              


PARTNEŘI VÝSTAVYOverlay loader