Muzeum hlavního města Prahy

Románský a gotický sloh

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravilo vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Snažíme se propojovat vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukace (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabídneme dva materiály -  Žákovský badatelský list (předpokládáme, že žákům zabere práce s ním maximálně 45 minut času, spíše méně) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. 

 

 Badatelský list ke stažení

Vstup do virtuální expozice Středověká Praha.

Rozšiřující úkol: Na mapě archeologických památek v Praze najdi další kostely s neobvyklými názvy. Zapiš si je.
Pomoci ti může i turistická mapa Prahy. Na ní možná kostely lépe najdeš.


 

Metodická podpora

Overlay loader