Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Revoluční Praha 1848

Revoluční Praha 1848

Místo:
Mimo objekty muzea, muzejní lektor přijede do školy v Praze

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia
Žáci se prostřednictvím Langweilova modelu seznámí s revolucí 1848. Informace získají cestou interpretace dobových grafik a textů. Během programu se žáci budou pohybovat ve virtuálním prostředí Langweilova modelu, pracovat ve skupinách a závěry své skupinové práce budou prezentovat ostatním spolužákům. Seznámí se také s originálem Langweilova modelu Prahy.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

střední školy a vyšší gymnázia
Žáci se s pomocí Langweilova modelu seznámí s prostředím revoluce 1848. Při interpretaci dobových grafik a textů získají informace o účastnících revolučních bouří v Praze a o jejich průběhu. Při programu se budou žáci pohybovat ve virtuálním prostředí Langweilova modelu, pracovat ve skupinách a budou své výsledky prezentovat ostatním spolužákům. Seznámí se také s originálem Langweilova modelu Prahy.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori4@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader