Muzeum hlavního města Prahy

Pro kamna ke Špačkovi

Pro kamna ke Špačkovi

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
70 - 80 minut

1. stupeň základních škol
Program seznamuje žáky s kamnářstvím v Praze v 16. století a s příběhem řemeslníka Adama Špačka. Při dialogu s lektorem se žáci dozvědí, co jsou kamna a jak fungují, jak se vyvíjel tvar a funkce kachle a jaká je jeho výzdoba. Seznámí se také s kamnářskou dílnou a pracují s haptickými pomůckami.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

2. stupeň základních škol a nižší gymnázia
Formou dialogu s lektorem žáci poznávají kamnářství 16. století v Praze a příběh řemeslníka Adama Špačka. Zabývají se vývojem topeniště až do podoby renesančních kamen, vývojem tvaru kachle a funkcí řemeslné dílny. Ve skupinách pracují s haptickými pomůckami a s motivy na kachlích.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

Střední školy a vyšší gymnázia
Program představuje kamnářství 16. století v Praze a příběh řemeslníka Adama Špačka. Žáci pracují střídavě v dialogu s  lektorem samostatně a ve skupinách, věnují se vývoji a výrobě kamen a kachlí. V průběhu objevují rozmanitost tvarosloví motivické výzdoby kachlí a jednotlivé motivy v kontextu interpretují.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
 Informace pro pedagogy

Program je možný po předchozí dohodě s lektorem upravit – například rozdat pracovní listy místo diskuze a haptické části. Vaše požadavky specifikujte do poznámky v rezervačním formuláři.

Kontakt: lektori5@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader