Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

PŘEDMĚT SEZÓNY Souboj psaný střelným prachem

PŘEDMĚT SEZÓNY Souboj psaný střelným prachem

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
7. 4. 2015 – 18. 6. 2015

Cyklus minivýstav:
Předmět sezóny

Sbírka zbraní Muzea hlavního města Prahy obsahuje více než tisíc kusů, které se do muzea dostaly různými nákupy, dary, ale i nálezy. V evidenčních knihách z nejstaršího období katalogizace nalezneme půvabnou dobovou terminologii (puška na křesivku, ručnice na doutnák apod.). 


Středověkých a raně novověkých palných zbraní v depozitářích MMP není sice mnoho, ale o to zajímavější jsou to exempláře. Mezi nimi budí pozornost především mušketa s doutnákovým zámkem s pažbou německého typu ze začátku 17. stol. Stejně tak i další dva unikátní předměty – skleněná nádobka s černým střelným prachem patrně z konce 16. stol. a přední plát kyrysu z konce 18. stol. s jamkou po zásahu puškovým projektilem. Před návštěvníkem tak ožívá krátký, ale z hlediska sbírkových předmětů zastoupených v našich muzeích značně neobvyklý příběh odvěkého souboje mezi střelnou zbraní a ochranou v podobě osobního brnění.

Od vzniku prvních palných zbraní ve 14. stol. se hledala i účinná obrana proti jejich ničivým střelám. Zatímco střelec potřeboval zbraň, prachovnici s prachem a náboj, obránce se „jen“ oblékl do různých typů brnění. V takovémto souboji zpravidla vítězí střelec, ale jak dokládá kyrys ve vitríně, nemusí to tak být vždy. I když se stáří jednotlivých vystavovaných exponátů liší, přesto je lze takto souborně uspořádat, neboť principy a materiály na obou stranách se v průběhu věků příliš nelišily.  Soubor unikátních předmětů umožňuje návštěvníkovi představit si, jak takový souboj probíhal. 

 

Overlay loader