Muzeum hlavního města Prahy

Pražské koláže

Pražské koláže

Místo:
Hlavní budova muzea, Přednáškový sál

Termín:
dle dohody s pedagogem

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut, dle dohody s pedagogem

2.stupeň ( 6-9. třída) a nižší gymnázia
Lektor seznámí žáky s výtvarnou technikou koláže a s postupem práce při její tvorbě. Naznačí klasifikaci koláže podle použitého materiálu. Ve druhé části programu si žáci zhotoví vlastní koláž z materiálu připraveného lektorem.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Výtvarná výchova

SŠ a vyšší gymnázia
Lektor seznámí žáky s různými technikami tvorby koláže (roláž, muchláž, konfrontáž apod.). Ve druhé části žáci vytvoří vlastní koláže z materiálu připraveného lektorem (plakáty, propagačních letáky, časopisy, textil a vlna).
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Výtvarný obor


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori2@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma
Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Z programu

Více
Overlay loader