Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Prašná brána a život ve středověkých pražských městech

Prašná brána a život ve středověkých pražských městech

Místo:
Pražské věže, Prašná brána

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

1. stupeň ZŠ (3.–5. třída): Program představí Prašnou bránu jako součást středověkého městského opevnění. S pomocí jedinečné stavebnice středověkého města se děti seznámí se zákonitostmi zakládání měst a s obyvateli města. Žáci pracují ve skupinách a s pracovním listem.
Program není vzhledem k náročnosti vhodný pro žáky MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

2. stupeň ZŠ (6.–9. třída) a nižší gymnázia: Žáci se s lektorem zabývají rozvrstvením stavovské společnosti s důrazem na městský stav. Stavba je vnímána v souvislosti  s obrannou rezidenční  funkcí. Součástí programu je pracovní list.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

střední školy a vyšší gymnázia: Lektor představí tuto pozdně gotickou bránu v širších souvislostech jagellonské Prahy. Nebude opominuta ani proměna stavby a jejího okolí na přelomu 19. a 20. století.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost (Dějepis)

Sraz účastníků před vstupem do věže. Program je spojen s pěším výstupem na věž. Objekt není vytápěn.

Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 20 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Fotogalerie

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader