Muzeum hlavního města Prahy

Objektivem fotografa Jovana Dezorta

Objektivem fotografa Jovana Dezorta

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
30. 10. 2019 – 26. 4. 2020

Autorská výstava Jovana Dezorta, významného československého a českého fotografa-reportéra k jeho 85. narozeninám. Výběr vystavených fotografií bude přednostně zaměřen na Prahu a její život, který J. Dezort sleduje od 50. let 20. století, na osobnosti kultury a společenského dění i na další autorova oblíbená témata.

Overlay loader