Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Mystérium věže

Mystérium věže

Místo:
Staroměstská mostecká věž

Termín:
od 2. 4. 2016

Tematické zaměření:
Oslavy výročí narození Karla IV

Oslavy výročí narození Karla IV. v Muzeu hlavního města Prahy reprezentuje expozice ve Staroměstské mostecké věži, která je ve správě Muzea hlavního města Prahy. Věž je součástí Karlova mostu, byla založena současně s ním a není vyloučené, že základní kámen mostu je uložen v pilíři pod věží.
 
Stavba věže byla dokončena zároveň s mostem začátkem 15. století. Po stránce architektonické i umělecké patří k nejkvalitnějším projevům vrcholně gotického stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to nejen v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy.
 
Věž je unikátní množstvím autentických detailů (např. kamenických značek), uměleckou výzdobou i svojí urbanistickou podobou. Expozice popisuje jak nezpochybnitelná fakta, tak různé hypotézy, které nejdou ověřit, ale jsou divácky zajímavé. Ve sklepení je malá prezentace předmětů vylovených z Vltavy, včetně posledních nálezů z unikátního plošného průzkumu dna řeky.
 

Fotogalerie z expozice

Více

Fotogalerie z vernisáže

Více
Overlay loader