Muzeum hlavního města Prahy

Mnoho životů ve vile Tugendhat a památková obnova – přednáška

Mnoho životů ve vile Tugendhat a památková obnova – přednáška

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
11. 10. 2017

Délka trvání:
od 17:00

U příležitosti výstavy Vila Tugendhat 1928–2013 je možné se zúčastnit dvou přednášek. První je věnována životním osudům, které jsou spojené s touto jedinečnou vilou. 

Vila Tugendhat, navržená Miesem van der Rohe, je považována za klíčovou stavbu moderní architektury. Zásadní roli při vzniku tohoto uměleckého díla mělo porozumění architekta s objednavateli. Greta a Fritz Tugendhatovi se vzali v červenci roku 1928 v Berlíně. Gretiným věnem od jejího otce Alfréda Löw-Beera byl stavební pozemek ve svahu v brněnských Černých Polích. Jak později pronesla: „Velice jsem si přála mít moderní prostorný dům s jasnými a jednoduchými tvary. Můj muž se přímo děsil pokojů, plných figurek a deček, jak je znal z dětství.“ Tento sen měl naplnit německý avantgardní architekt Miese van der Rohe. Ten po první návštěvě Brna v září 1928 nadšen jak z parcely s nádherným výhledem na panoráma města, tak i z vysoké kvality místní architektonické produkce, nabídku přijal. Realizace vily brněnskou stavební firmou Otto a Mořice Eislerových započala v létě 1929 a trvala 14 měsíců.

Již v roce 1938 emigrovala rodina před blížící se nacistickou hrozbou do Švýcarska. Jejich dům zabavilo počátkem října 1939 gestapo a v roce 1942 se stal majetkem Německé říše. Ačkoli se mnoho z původního vybavení domu ztratilo již během války, devastující byl pro něj její konec a příchod Rudé armády. Po válce vila přešla pod národní správu a po opravě největších škod zde až do roku 1950 fungovala škola rytmiky Karly Hladké. Poté se stala majetkem Československého státu a dostala ji do správy Dětská nemocnice. V roce 1963 se zásluhou Františka Kalivody podařilo vilu Tugendhat prohlásit nemovitou kulturní památkou, a podnítit tak debatu o jejím využití a nezbytné rekonstrukci.

Od roku 1994 je objekt ve správě Muzea města Brna, které jej otevřelo veřejnosti jako první instalovanou památku moderní architektury v České republice. V roce 2001 byla památka zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. V letech 2010–2012 prošla vila i zahrada komplexní památkovou obnovou.

Autor fotografie: David Židlický

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky 

Přednášející: Ing. arch. Iveta Černá
Cena: 60 kč/osoba 

Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu. 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader