Muzeum hlavního města Prahy

Městské muzeum pražské a jeho sbírky

Městské muzeum pražské a jeho sbírky

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
omezená kapacita sálu

Délka trvání:
16:30–18:00

Cena vstupného za jednotlivou přednášku z cyklu:
60 Kč

Akademie volného času září 2019/ červen 2020

Cyklus Městské muzeum pražské a jeho sbírky

11. 9. 2019         140 let sbírek Městského musea pražského, Mgr. Pavla Státníková (hlavní kurátorka)

9. 10. 2019         Svědectví archeologických pokladů ze sbírek MMP, Mgr. Katarína Petriščáková (kurátorka OAS)

13. 11. 2019       Hroby starověkých vládců z Prahy Bubenče ve sbírkách MMP, Mgr. Daniel Bursák (kurátor OAS)

11. 12. 2019      Plakáty sametové revoluce ve sbírkách MMP   Mgr. Renáta Kalašová (kurátorka OHS)

8. 1. 2020           Krása litiny ze sbírek MMP, Mgr. Jana Bělová, PhD. (kurátorka OHS)

12. 2. 2020         Umění středověkých řezbářů ve sbírkách MMP, Mgr. Matěj Pospíšil (kurátor OHS)

11. 3. 2020         Praha na nejstarších fotografiích ve sbírkách MMP, PhDr. Kateřina Bečková (kurátorka OHS)

8. 4. 2020           Historické negativy Klubu za starou Prahu ve sbírkách MMP, PhDr. Jan Jungmann (kurátor OHS)

13. 5. 2020         Slavnostní předání diplomů a ukončení cyklu AVČ

(------LINKA------)

 

Informace pro návštěvníky

Informace a přihlášky: lektori2@muzeumprahy.cz, telefon 221 709 669
Data na placení Akademie budou: 26.6.; 24.7 a 4.9 vždy od 10 – 15 hodin.
Cena pro návštěvníky: 60 Kč
Cena za cyklus: 300 Kč

 

Overlay loader