Muzeum hlavního města Prahy

Městské muzeum pražské a jeho sbírky

Městské muzeum pražské a jeho sbírky

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
omezená kapacita sálu

Délka trvání:
16:30–18:00

Cena vstupného za jednotlivou přednášku z cyklu:
60 Kč

Akademie volného času září 2019/ červen 2020

Cyklus Městské muzeum pražské a jeho sbírky

11. 9. 2019         140 let sbírek Městského musea pražského, Mgr. Pavla Státníková (hlavní kurátorka)

9. 10. 2019         Archeologické depoty ve sbírkách MMP a jejich svědectví, Mgr. Katarína Petriščáková (kurátorka OAS)

13. 11. 2019       Hroby starověkých vládců z Prahy-Bubenče ve sbírkách MMP, Mgr. Daniel Bursák (kurátor OAS)

11. 12. 2019       Plakáty sametové revoluce ve sbírkách MMPMgr. Renáta Kalašová (kurátorka OHS)

8. 1. 2020            Litina ze sbírek MMP, Mgr. Jana Bělová, PhD. (kurátorka OHS)

12. 2. 2020         Středověké řezbářství ze sbírek MMP, Mgr. Matěj Pospíšil (kurátor OHS)

11. 3. 2020         Praha na nejstarších fotografiích, PhDr. Kateřina Bečková (kurátorka OHS)

8. 4. 2020           Akvizice negativů Klubu za starou Prahu do sbírek MMP, PhDr. Jan Jungmann (kurátor OHS)

13. 5. 2020         Předání diplomů a zakončení cyklu AVČ


Informace pro návštěvníky

Informace a přihlášky: lektori2@muzeumprahy.cz, telefon 221 709 669
Data na placení Akademie budou: 26.6.; 24.7 a 4.9 vždy od 10 – 15 hodin.
Cena pro návštěvníky: 60 Kč
Cena za cyklus: 300 Kč

 

Overlay loader