Muzeum hlavního města Prahy

Město (Zlatá) Praha ve století páry

Město (Zlatá) Praha ve století páry

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
prosinec na emailu: lektori3@muzeumprahy, od ledna 2019 dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Žáci se ve výstavě Zlatá Praha aktivně seznamují s vybranými objekty a pojmy z Prahy v poslední třetině 19. století. V druhé části programu vytvářejí s využitím pomůcek podobu tehdejší Prahy a porovnávají s dnešním velkoměstem. Uvědomují si důsledky asanace, industrializace i změny životního stylu.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

od 15 let, SŠ, SOŠ, vyšší gymnázia
Žáci se ve výstavě Zlatá Praha aktivně seznamují s vybranými objekty a pojmy z Prahy v poslední třetině 19. století. V druhé části programu vytvářejí s využitím pomůcek podobu tehdejší Prahy a porovnávají s dnešním velkoměstem. Pod vedením lektora interpretují sociální, kulturní i technologické změny, které přinesly asanace a industrializace.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader