Od 12. 10. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Listopad 1989 v pražských ulicích

Listopad 1989 v pražských ulicích

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
25. 9. 2019 – 13. 6. 2020


Doprovodné programy:
Komentovné prohlídky výstavy >
Vycházky > 
Pro školy >

Výstava představovala prostřednictvím plakátů, letáků, fotografií a filmových záběrů průběh listopadových a prosincových událostí roku 1989 v hlavním městě Praze. Přibližovala návštěvníkům hlavní události a jejich aktéry, kteří byli tomuto dějinnému okamžiku přítomni a aktivně se podíleli na demontáži totalitního politického systému, jemuž před třiceti lety dominovala Komunistická strana Československa.

Výstava pokrývala časové období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989.

Overlay loader