Muzeum hlavního města Prahy

Langweilův model

Langweilův model

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

Vzhledem k náročnosti prohlídky není tento program určen pro MŠ a 1. – 3. třídu ZŠ.

1. stupeň základních škol (4.–5. třída)
Žáci se seznámí s okolnostmi vzniku lepenkového modelu Prahy a osobností A. Langweila. Při porovnávání dvojic fotografií vybraných míst Langweilovy a současné Prahy si uvědomují proměnu hlavního města ČR a připomínají si významné památky.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

2. stupeň základních škol (6.–9. třída) a nižší gymnázia
Po úvodním seznámení s modelem a jeho autorem žáci srovnávají dvojice fotografií čtyř vybraných míst Langweilovy a současné Prahy. Během diskuze se dozvídají o příčinách proměn Prahy na přelomu 19. a 20. století, seznamují se s pojmy pražská asanace, průmyslová revoluce, ochrana památek ap.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

střední školy a vyšší gymnázia
Po úvodu u modelu žáci pracují ve skupinách a na základě diskuze nad dvojicemi fotografií Langweilovy a současné Prahy a čtení písemných pramenů sami pojmenovávají jevy, které vedly k proměnám vybraných lokalit (průmyslová revoluce, pražská asanace, národní obrození, rozpad rakouské monarchie).
Vzdělávací oblasti: Dějepis, Člověk a společnost, Umění a kultura
 


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori4@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Fotogalerie

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader