Muzeum hlavního města Prahy

Langweilova Praha

Langweilova Praha

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

Žáci se během programu zabývají významnými osobnostmi, které žily a působily v Praze v první polovině 19. století. Ve virtuálním modelu navštíví místa spojená s vybranými osobnostmi.
Jádrem programu je práce s tabletem, plnění úkolů na základě poznatků získaných z PC programu a prezentace ve skupinách. Žáci se také seznámí s originálem Langweilova modelu Prahy.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori5@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader