Muzeum hlavního města Prahy

Královská cesta

Královská cesta

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

MŠ a 1. stupeň ZŠ
U Langweilova modelu Prahy se žáci seznámí s důležitými body Královské cesty, zhlédnou 3D film. V budově muzea procházejí místa připomínající Královskou cestu. Prostřednictvím zábavných úkolů získávají další informace. Trénují paměť, rozhodovací schopnosti a pohotovost.
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
Na Langweilově modelu Prahy se žáci seznámí s důvodem vzniku Královské cesty a s její trasou. Poté se vydají na jednotlivá stanoviště Královské cesty v interiéru hlavní budovy muzea. Zde se aktivně zapojují, získávají informace o historii důležitých míst Královské cesty, o slavnostech, které předcházely korunovaci. 
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

střední školy, vyšší gymnázia
Program připomene důvody vzniku Královské cesty a její trasu, minulost důležitých míst Královské cesty. Lektor se zaměří na panovníky, kteří tuto cestu absolvovali, obřad korunovace a základní historické okolnosti.  Program využívá Langweilova modelu Prahy, 3D filmu s detailními záběry modelu a dobových textů.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka, pedagogický dozor vstup zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Fotogalerie

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader