Muzeum hlavního města Prahy

Knihařský učeň

Knihařský učeň

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
NEOMEZENO

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia

Délka trvání:
45 - 60 minut

Animační program o knihařích a knihvazačích přiblíží dětem tajemství tohoto starodávného řemesla a zavede je do světa písařů, iluminátorů, knihtisku, ukáže jim různé druhy knih včetně knížek modlitebních a vandrovnických. V rámci programu si žáci budou moci vyzkoušet písařskou a knihařskou dílnu.

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Kontakt:  lektorctenice@muzeumprahy.cz, +420 286 001 362 
Cena: 30 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (do 20 dětí). Během programu je možné fotografovat. 

Overlay loader