Muzeum hlavního města Prahy

Klub přátel muzea

Informace a přihlášky:
Mgr. Milena Suská
tel.: +420 221 709 669, +420 724 518 255
e-mail: suska@muzeumprahy.cz

Platby členských příspěvků:
v Hlavní budově muzea,
kancelář oddělení prezentace
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc


 


Klub přátel Muzea zahájil svoji činnost v roce 2004 a vytkl si za cíl shromáždit příznivce a přátele Muzea hlavního města Prahy, nabídnout jim prostor pro setkávání, otevřít pro ně větší než obvyklou měrou muzejní expozice, exkluzivní formou zpřístupnit výstavy, učinit jim dostupnější informace o muzeu, jeho chodu a sbírkách.


Klub přátel muzea – strukturování činnosti a členství pro rok 2017:

Podmínka členství v Klubu přátel Muzea hlavního města Prahy je jediná: zaplatit základní členský příspěvek na kalendářní rok ‒ poté obdrží každý člen svoji legitimaci, která mu umožní:

 • 5 x volný vstup do historické budovy muzea Na Poříčí       
 • 2 x volný vstup do věží zdarma dle vlastního výběru objektu (Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Svatomikulášská městská zvonice, Staroměstská mostecká věž, Malostranská mostecká věž, Prašná brána),
 • neomezený vstup do muzea Podskalská celnice na Výtoni
 • neomezený vstup do Zámeckého areálu Ctěnice
 • členské slevy z cen muzejních publikací ve výši 20 %
 • pravidelné zasílání pozvánek na vernisáže zdarma
 • pravidelné zasílání čtvrtletního přehledu akcí zdarma
 • účast na akcích z programu Klubu přátel muzea zdarma

Základní členské příspěvky na rok 2017:

dospělí: 350 Kč
studenti a senioři: 250 Kč
žáci ZŠ a víceletých gymnázií 12–15 let: 150 Kč
rodiny (2 dospělí, 2‒4 děti): 500 Kč
sociálně znevýhodněni a držitelé průkazu: 250 Kč
ZTP a ZTTP: na základě vlastní žádosti      


VIP členství a členství pro firmy

VIP: 2 000 Kč
firmy: individuální členské příspěvky

Pro VIP platí všechny výhody, které mají členové KPM a navíc:

 • 50 % z jejich příspěvků bude použito na restaurování vybraného sbírkového předmětu z depozitáře muzea. Odborní pracovníci muzea na podzimním setkání vedení muzea s Klubem přátel muzea podají výklad o takto vybraném a zrekonstruovaném předmětu a objasní význam předmětu ve sbírkách muzea a postup při jeho restaurování, včetně jmenování těch, kteří se na restaurování tohoto předmětu finančně podíleli.
 • VIP mají neomezený počet vstupů do HB, na Výtoň, do Zámeckého areálu Ctěnice i do Pražských věží (Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Svatomikulášská městská zvonice, Staroměstská mostecká věž, Malostranská mostecká věž, Prašná brána), které spravuje muzeum
 • 1 x ročně v pondělí účast na komentovaných prohlídkách muzejních výstav  a expozic
 • 1 x ročně speciální akce, kterou připraví odborní zaměstnanci z řad restaurátorů a kurátorů sbírek
 • 1 x pozvání pro dvě osoby na výroční setkání s vedením muzea s programem v Mullerově vile
 • Firmy mají individuální členské příspěvky a platí pro ně všechny výše uvedené výhody, pro firmy budou připravovány další speciální programy nad rámec činnosti KPM

Informace k platbám 

Členský příspěvek můžete zaplatit v pokladně muzea nebo v kanceláři oddělení prezentace (Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc).
Po zaplacení členského příspěvku obdržíte legitimaci KPM a program KPM. Členské legitimace jsou vydávány s platností na kalendářní rok.

 


 

Overlay loader