Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Karlovo Nové Město

Karlovo Nové Město

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

Vzdělávací oblasti:
Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Nový program pro školy, který je veden formou divadla ve výchově. Jeho cílem je uvědomit si uspořádání Nového Města pražského a pochopit historický vývoj, který ovlivnil podobu Prahy funkčně na pět století. Nedílnou součástí je i postava Karla IV. – a setkání s jeho osobností.

Program vznikl za laskavé podpory hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

  


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori1@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/ žáka, pedagogický dozor zdarma.
Během programu je možné fotografovat.

Programy jsou vhodné pro 2 školní třídy (max. 60 žáků)

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader