Muzeum hlavního města Prahy

Kalendář

Zobrazit:
Únor 2017
28. 2. 2017
Street art pro školy – cyklus přednášek
Street art pro školy – cyklus přednášek
Programy / Hlavní budova muzea
Novinka: data přednášek Street art pro školy na rok 2017 – možno i jiné termíny dle domluvy 25. 1. 2017 – Graffiti a street artové umění v podání žen. Hlavní představitelky minulé a …
28. 2. 2017
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Programy / Dům U Zlatého prstenu
Lektorský program je připraven ve třech variantách pro 3. až 5. třídu ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: 1. stupeň základních škol (3.–5. třída): 
Program představí dominanty expozice, růst Prahy za Karla IV. …
od 22. 11. 2016
do 21. 4. 2017
Co kus, to vkus
Co kus, to vkus
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Animační program „Co kus, to vkus“ k výstavě Oděvní hry je sestaven ze dvou základních částí. První část programu je pojata jako procházka výstavou s paní Módou, která dětem odpoví na otázky, proč se …
od 24. 1. 2017
do 27. 6. 2017
Street art - přednášky
Street art - přednášky
Programy / Hlavní budova muzea
Přednášky s projekcí pro veřejnost, studenty středních a vysokých škol s výtvarným zaměřením: Novinka: 24.1.2017 -     Graffiti a street artové umění v podání žen. Hlavní představitelky minulé a …
Staroměstské náměstí známe nejen z pověstí
Staroměstské náměstí známe nejen z pověstí
Programy / Pražské věže
I ti nejmenší mohou poznávat Prahu! Pro děti jsou přichystány 4 vycházky, které je nejen zavedou na krásná a starobylá místa Prahy, ale s pomocí velkých barevných obrázků jim tato místa oživí příběhy. Na …
Královská cesta II.
Královská cesta II.
Programy / Hlavní budova muzea
Vycházka provede děti Královskou cestou od Prašné brány až ke Karlovu mostu. Zastavíme se v místech, která znají již z Langweilova modelu a s pomocí velkoformátových obrázků si připomeneme jak vypadal …
Karlův most – příběhů dost!
Karlův most – příběhů dost!
Programy / Pražské věže
I ti nejmenší mohou poznávat Prahu! Pro děti jsou přichystány 4 vycházky, které je nejen zavedou na krásná a starobylá místa Prahy, ale s pomocí velkých barevných obrázků jim tato místa oživí příběhy. Na …
Malostranská mostecká věž a husité
Malostranská mostecká věž a husité
Programy / Pražské věže
Ve věži, která vznikla v době panování Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, na děti čekají středověké kachle, s jejichž pomocí děti poznají vybavení husitských bojovníků a budou si moci prohlédnout kalichy i hostie. Samy …
Svatomikulášská městská zvonice a život barokního člověka
Svatomikulášská městská zvonice a život barokního člověka
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
Malostranská mostecká věž a Praha husitská
Malostranská mostecká věž a Praha husitská
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
Staroměstská mostecká věž a Praha karlovská
Staroměstská mostecká věž a Praha karlovská
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
Petřínská rozhledna a nové časy
Petřínská rozhledna a nové časy
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
Prašná brána a města pražská
Prašná brána a města pražská
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
Prašná brána - život ve středověkém městě
Prašná brána - život ve středověkém městě
Programy / Pražské věže
Prašná brána, v těsném sousedství Králova dvora – městského sídla panovníka, byla vystavena na náklady staroměstských měšťanů. Žáci se dozvědí nejen, kdo to byl měšťan, ale sami si pod vedením lektora …
Svatomikulášská městská zvonice a baroko
Svatomikulášská městská zvonice a baroko
Programy / Pražské věže
Žáci navštíví zvonici, která těsně přiléhá k baroknímu chrámu sv. Mikuláše. Vstoupí do míst, kde žili zvoník a hlásný a prohlédnou si jejich autentická obydlí. Dozvědí se, co všechno v 18. století sděloval lidem …
Staroměstská mostecká věž a Karel IV.
Staroměstská mostecká věž a Karel IV.
Programy / Pražské věže
Žáci pod vedením lektora prozkoumají zevrubně výzdobu věže, kterou nechal Karel IV. postavit a dozvědí se základní informace o Karlovi IV. a jeho nástupci Václavovi IV. Ve věži si pod vedením lektora žáci vyzkoušejí, s …
Petřínská rozhledna
Petřínská rozhledna
Programy / Pražské věže
Cesta zpět v čase do doby, kdy vynálezy dobývaly svět: elektrifikace, parní síla, optika, ale také záznam zvuku či vzduchoplavba. Lektor přiblíží žákům Zemskou jubilejní výstavu a okolnosti vzniku Petřínské rozhledny. …
28. 2. 2017
Müllerova vila
Müllerova vila
Expozice / Müllerova vila
Stálá expozice Müllerovy vily představuje luxusní obydlí připomínající prvorepublikový životní styl rodiny, která právem patřila do pražské vyšší společnosti. Interiéry, které ze značné části navrhl sám Adolf …
28. 2. 2017
Rothmayerova vila
Rothmayerova vila
Expozice / Rothmayerova vila
Vlastní vila architekta Otto Rothmayera ukrývá stálou expozici „Příběh jednoho domu a jedné rodiny“. Expozice připomíná osobitý styl architektonického díla Otto Rothmayera a zároveň se snaží navodit atmosféru …
28. 2. 2017
Královská cesta
Královská cesta
Programy / Hlavní budova muzea
Doprovodný program rozvíjející pozorovací a prostorové schopnosti dětí. Děti se seznámí stručně s Langweilovým modelem a podrobněji s důležitými body královské cesty a uvědomí si detaily své každodenní trasy …
28. 2. 2017
Vyberte si řemeslo
Vyberte si řemeslo
Programy / Hlavní budova muzea
Řemeslníci a kupci zapomněli svoje zboží na tržišti. Víte, komu co patřilo? Umíte si vymyslet a namalovat svůj řemeslnický znak? Přijďte do Muzea pro děti a zahrajte si s námi na řemeslníky. Informace pro …
28. 2. 2017
Langweilův model
Langweilův model
Programy / Hlavní budova muzea
Langweilův model je bezpochyby jedním z nejzajímavějších exponátů muzea, ale neméně zajímavý je i příběh jeho vzniku a zapeklitého putování do muzejních sbírek. Na příběhu neobyčejného člověka tvořícího na …
28. 2. 2017
Středověká Praha
Středověká Praha
Programy / Hlavní budova muzea
Procházka územím Prahy od postavení prvního kostela po vymalování pražských hradeb na husitský štít! Lektor představí důležité fenomény středověku na území Pražských měst, procvičí žáky v jejich …
28. 2. 2017
Praha v raném novověku
Praha v raném novověku
Programy / Hlavní budova muzea
Exkurze do dramatických časů náboženských a politických bouří i vzestupu renesanční kultury a humanismu. Lektor přiblíží dobu vzestupu stavovského státu a jeho konflikty s ústřední panovnickou mocí v kulisách …
od 6. 4. 2016
do 19. 3. 2017
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
Výstavy / Hlavní budova muzea
Atmosféru potemnělých sálů s vrzajícími řadami dřevěných sedadel, do kterých pozdně příchozí směruje paní uvaděčka za pomocí baterky, pro běžného smrtelníka-návštěvníka biografu zapovězenou promítací kabinu s …
od 20. 11. 2016
do 23. 4. 2017
Oděvní hry – 60 let umění a řemesla Střední průmyslové školy oděvní
Oděvní hry – 60 let umění a řemesla Střední průmyslové školy oděvní
Výstavy / Zámecký areál Ctěnice
Výstava oděvní tvorby studentů a absolventů pražské Střední průmyslové školy oděvní, jež si v letošním roce připomíná 60 let své existence a o čtyři desetiletí mladší sesterské Vyšší odborné školy oděvního …
Trvale
 Praha na přelomu novověku středověku
Praha na přelomu novověku středověku
Expozice / Hlavní budova muzea
Druhá polovina 15. a 16. století – období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy. Na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský hrad s celým dvorem císař Rudolf II., mecenáš …
Trvale
Barokní Praha
Barokní Praha
Expozice / Hlavní budova muzea
 Z doby "zářného i temného baroka" se zachovala velká řada uměleckých skvostů i dokladů života obyvatel Prahy. Mezi nejkvalitnější sbírky Muzea hlavního města Prahy patří kolekce barokního …
Trvale
Středověká Praha
Středověká Praha
Expozice / Hlavní budova muzea
  Expozice začíná oddílem věnovaným vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšíření osídlení pražské aglomerace v 9. - 12. století. Založením Starého Města a Malé Strany ve 13. století, Hradčan a zejména …
Trvale
Praha v pravěku
Praha v pravěku
Expozice / Hlavní budova muzea
Expozice je věnovaná archeologii Prahy od pravěku do doby příchodu Slovanů v raném středověku. Úvodní části přinášejí informace o počátcích archeologického bádání v Praze i některých významných postavách …
Trvale
Langweilův model Prahy
Langweilův model Prahy
Expozice / Hlavní budova muzea
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 je unikátním a nejatraktivnějším exponátem muzea. Od 12. dubna 2007 je po vyčištění a s novým osvětlením opět přístupný veřejnosti. Je jedinečným dokladem …
Trvale
Slabikář návštěvníků památek
Slabikář návštěvníků památek
Expozice / Hlavní budova muzea
Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Některé se zachovaly dodnes, jiné byly přestavěny nebo zbořeny a poznáváme je již jen z fragmentů, to však nemění nic …
Trvale
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Expozice / Zámecký areál Ctěnice
Expozice připomene dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou …
Trvale
Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století
Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století
Expozice / Zámecký areál Ctěnice
Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha – Vinoř seznámí návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské …
Trvale
3D projekce
3D projekce
Programy / Hlavní budova muzea
V únoru roku 2009 byl završen ojedinělý a náročný projekt digitalizace modelu, který tak mohl být veřejnosti představen ve zcela nové dimenzi: v trojrozměrné digitální podobě. Díky ní se Praha stala jediným městem na …
Trvale
Langweilův model
Langweilův model
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka Langweilova modelu je vedena muzejním lektorem, obsahuje výklad k reálnému modelu i návštěvu 3D kina s jeho digitální verzí. Konkrétní podobu programu je možné dohodnout …
Trvale
3D projekce
3D projekce
Programy / Hlavní budova muzea
V únoru roku 2009 byl završen ojedinělý a náročný projekt digitalizace modelu, který tak mohl být veřejnosti představen ve zcela nové dimenzi: v trojrozměrné digitální podobě. Díky ní se Praha stala jediným městem na …
Trvale
Praha v pravěku
Praha v pravěku
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka expozice pravěké Prahy je vedena muzejním lektorem, konkrétní podobu programu lze dohodnout individuálně. V případě zájmu je možné využít pracovní listy.  Informace pro …
Trvale
Středověká Praha
Středověká Praha
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka expozice středověké Prahy je vedena muzejním lektorem, konkrétní podobu programu lze dohodnout individuálně. V případě zájmu je možné využít pracovní listy.  Informace pro …
Trvale
Řemesla v pořádku
Řemesla v pořádku
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Interaktivní komentovaná prohlídka expozicí Řemesla v pořádku má za cíl nastínit podstatu problematiky vývoje cechovnictví, poslání cechovních organizací a jejich význam. Žáci se prostřednictvím výkladu, ukázek a …
Trvale
Řemesla v pořádku
Řemesla v pořádku
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Komentovaná prohlídka expozice Řemesla v pořádku seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po …
Trvale
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od historie po současnost
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od historie po současnost
Expozice / Zámecký areál Ctěnice
Virtuální prohlídka objektu a expozice (------LINKA------) Muzeum hlavního města Prahy spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě. Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a …
Trvale
Klíče k Pražským věžím
Klíče k Pražským věžím
Programy / Pražské věže
Aktuálně: Prezentace programu Hledejte společně s námi klíče k Pražským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objektech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu …
Trvale
Petřín místo vycházek, rozhledu i dolování
Petřín místo vycházek, rozhledu i dolování
Expozice / Petřínská rozhledna
Trvalá expozice v suterénu Petřínská rozhledny umožňuje návštěvníkovi vytvořit si představu o proměnách vrchu Petřína v minulých stoletích. Jaké pohledy na výraznou krajinnou dominantu nad původní historickou Prahou se …
Trvale
Tovaryšova cesta na zkušenou
Tovaryšova cesta na zkušenou
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Animační muzejní program Tovaryšova cesta na zkušenou, provázaný se stálou expozici k dějinám řemesel a pořádků, má za cíl představit a přiblížit žákům prvního stupně ZŠ unikátní artefakty vztahující se k …
Trvale
Langweilova herna pro děti
Langweilova herna pro děti
Programy / Hlavní budova muzea
Dětská herna je vhodná zejména pro rodiny s dětmi, mateřské i základní školy. Zpřístupněna je v otevírací době muzea, denně mimo pondělí od 9 do 18 hod. Herna je místem nejen odpočinku pro malé a velké, ale …
Trvale
Vítejte ve středověkém domě - dětská herna
Vítejte ve středověkém domě - dětská herna
Programy / Hlavní budova muzea
Dětská herna nazvaná Vítejte ve středověkém domě je prostor, který slouží především dětským návštěvníkům. Herna je zpřístupněna v otevírací době muzea, denně mimo pondělí od 9 do 18 …
Trvale
Ztracení poddaní
Ztracení poddaní
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Edukační program Ztracení poddaní je svým charakterem, oproti ostatním muzejním programům, netradiční, a je koncipován jako venkovní poznávací hra složená z 16 etap. V rámci programu je zvolen přístup zážitkové …
Trvale
Praha v raném novověku
Praha v raném novověku
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka expozice Prahy na přelomu středověku a novověku je vedena muzejním lektorem, konkrétní podobu programu lze dohodnout individuálně. V případě zájmu je možné využít pracovní listy. Informace pro …
Trvale
Praha barokní
Praha barokní
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka expozice barokní Prahy je vedena muzejním lektorem, konkrétní podobu programu lze dohodnout individuálně. V případě zájmu je možné využít pracovní listy. Informace pro návštěvníky Program …
od 2. 4. 2016
Mystérium věže
Mystérium věže
Expozice / Staroměstská mostecká věž
Oslavy výročí narození Karla IV. v Muzeu hlavního města Prahy reprezentuje expozice ve Staroměstské mostecké věži, která je ve správě Muzea hlavního města Prahy. Věž je součástí Karlova mostu, byla založena současně s …
od 8. 6. 2016
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě
Expozice / Podskalská celnice na Výtoni
Expozice v Podskalské celnici, unikátní renesanční budově se srubovým patrem, vystavěné v 16. století, nabídne návštěvníkovi možnost seznámit se s původní původním účelem stavby, totiž místem vybírání cla z dřeva …
od 7. 12. 2016
CUSTOS TURRIS / Strážce města
CUSTOS TURRIS / Strážce města
Expozice / Svatomikulášská městská zvonice
Muzeum hlavního města Prahy představuje finální podobu stálé expozice na Svatomikulášské městské zvonici nesoucí název Custos Turris / Strážce města. Tato druhá etapa dovršuje prezentaci věže v její funkci, ke které …
od 13. 12. 2016
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Expozice / Dům U Zlatého prstenu
Hlavní důraz je kladen na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Jde o první etapu plánované expozice, která představí podobu lucemburské Prahy a život v ní v celkovém středověkém kontextu. Komplexní pojetí …
od 13. 12. 2016
Dětská herna Po stopách Karla IV.
Dětská herna Po stopách Karla IV.
Programy / Dům U Zlatého prstenu
V rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevírá Muzeum hlavního města Prahy novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století. V objektu domu U Zlatého prstenu, kde se nová …
od 13. 12. 2016
Dětská herna Po stopách Karla IV.
Dětská herna Po stopách Karla IV.
Programy / Dům U Zlatého prstenu
V rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevřelo Muzeum hlavního města Prahy novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století. V objektu domu U Zlatého prstenu, kde se nová …
Březen 2017
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Programy / Dům U Zlatého prstenu
Lektorský program je připraven ve třech variantách pro 3. až 5. třídu ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: 1. stupeň základních škol (3.–5. třída): 
Program představí dominanty expozice, růst Prahy za Karla IV. …
od 8. 3. 2017
do 17. 3. 2017
Pražské biografy. Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
Pražské biografy. Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka výstavy Pražské biografy představí dějiny pražských kin v kontextu jednotlivých historických období a s přihlédnutím k dějinám české kinematografie. Mladí návštěvníci mohou také během lektorova …
14. 3. 2017
Street art pro školy – cyklus přednášek
Street art pro školy – cyklus přednášek
Programy / Hlavní budova muzea
Novinka: data přednášek Street art pro školy na rok 2017 – možno i jiné termíny dle domluvy 25. 1. 2017 – Graffiti a street artové umění v podání žen. Hlavní představitelky minulé a …
21. 3. 2017
Karlovo Nové Město
Karlovo Nové Město
Programy / Hlavní budova muzea
Nový program pro školy, který je veden formou divadla ve výchově. Jeho cílem je uvědomit si uspořádání Nového Města pražského a pochopit historický vývoj, který ovlivnil podobu Prahy funkčně na pět století. Nedílnou …
od 22. 11. 2016
do 21. 4. 2017
Co kus, to vkus
Co kus, to vkus
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Animační program „Co kus, to vkus“ k výstavě Oděvní hry je sestaven ze dvou základních částí. První část programu je pojata jako procházka výstavou s paní Módou, která dětem odpoví na otázky, proč se …
od 24. 1. 2017
do 27. 6. 2017
Street art - přednášky
Street art - přednášky
Programy / Hlavní budova muzea
Přednášky s projekcí pro veřejnost, studenty středních a vysokých škol s výtvarným zaměřením: Novinka: 24.1.2017 -     Graffiti a street artové umění v podání žen. Hlavní představitelky minulé a …
9. 3. 2017
Architekt Jože Plečnik
Architekt Jože Plečnik
Programy / Architektonický trojúhelník
Přednášku přednese slovinský historik umění a přední znalec díla architekta Jože Plečnika PhDr. Damjan Prelovšek. Přednáška bude vedena v češtině. (------LINKA------) Informace pro …
od 9. 3. 2017
do 28. 5. 2017
Obnova a restaurování Müllerovy vily, 1997–2000
Obnova a restaurování Müllerovy vily, 1997–2000
Výstavy / Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Vzhledem k hodnotám objektu Müllerovy vily, umocněným originalitou architektonické koncepce prostorového řešení tzv. raumplanu, a existenci původního vybavení interiérů bychom rádi touto výstavou opět připomenuli jedinečnou …
18. 3. 2017
Kouzelnice Muzika
Kouzelnice Muzika
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Celodenní hudební program pro rodiny s dětmi. VĚŽ ZÁMKU 10:00–17:00 Pískej si, pískej Řemeslná dílna, ve které lidový řezbář naučí děti vyrobit si píšťalku z vrbových …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Zaniklé Podskalí
Zaniklé Podskalí
Programy / Podskalská celnice na Výtoni
MŠ a 1. stupeň ZŠ Zaniklou pražskou čtvrtí – Podskalím – návštěvníky provedou oživlé podskalské postavy v podobě loutek. Děti poznají všední život lidí od Vltavy a typická podskalská řemesla. …
od 20. 3. 2017
do 30. 6. 2017
Oldřich Nový – život mezi filmem a divadlem
Oldřich Nový – život mezi filmem a divadlem
Výstavy / Hlavní budova muzea
Výstava představí jednoho z největších a nejtalentovanějších herců, kteří se kdy objevili na naší herecké scéně. Oldřich Nový (7. srpna 1899 – 15. března 1983) byl nejen hercem kabaretním, činoherním, …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Staroměstské náměstí známe nejen z pověstí
Staroměstské náměstí známe nejen z pověstí
Programy / Pražské věže
I ti nejmenší mohou poznávat Prahu! Pro děti jsou přichystány 4 vycházky, které je nejen zavedou na krásná a starobylá místa Prahy, ale s pomocí velkých barevných obrázků jim tato místa oživí příběhy. Na …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Královská cesta II.
Královská cesta II.
Programy / Hlavní budova muzea
Vycházka provede děti Královskou cestou od Prašné brány až ke Karlovu mostu. Zastavíme se v místech, která znají již z Langweilova modelu a s pomocí velkoformátových obrázků si připomeneme jak vypadal …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Karlův most – příběhů dost!
Karlův most – příběhů dost!
Programy / Pražské věže
I ti nejmenší mohou poznávat Prahu! Pro děti jsou přichystány 4 vycházky, které je nejen zavedou na krásná a starobylá místa Prahy, ale s pomocí velkých barevných obrázků jim tato místa oživí příběhy. Na …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Královská cesta
Královská cesta
Programy / Hlavní budova muzea
Doprovodný program rozvíjející pozorovací a prostorové schopnosti dětí. Děti se seznámí stručně s Langweilovým modelem a podrobněji s důležitými body královské cesty a uvědomí si detaily své každodenní trasy …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Vyberte si řemeslo
Vyberte si řemeslo
Programy / Hlavní budova muzea
Řemeslníci a kupci zapomněli svoje zboží na tržišti. Víte, komu co patřilo? Umíte si vymyslet a namalovat svůj řemeslnický znak? Přijďte do Muzea pro děti a zahrajte si s námi na řemeslníky. Informace pro …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Kalendář
Kalendář
Programy / Hlavní budova muzea
Naše muzeum se pyšní originální kalendářní deskou ze Staroměstského orloje (1865–66). Víte, kdo ji namaloval? Proč máme vlastně názvy měsíců? Víte, co jsou dožínky a proč lidé oslavovali a dodnes oslavují …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Malostranská mostecká věž a husité
Malostranská mostecká věž a husité
Programy / Pražské věže
Ve věži, která vznikla v době panování Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, na děti čekají středověké kachle, s jejichž pomocí děti poznají vybavení husitských bojovníků a budou si moci prohlédnout kalichy i hostie. Samy …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Svatomikulášská městská zvonice a život barokního člověka
Svatomikulášská městská zvonice a život barokního člověka
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Malostranská mostecká věž a Praha husitská
Malostranská mostecká věž a Praha husitská
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Staroměstská mostecká věž a Praha karlovská
Staroměstská mostecká věž a Praha karlovská
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Petřínská rozhledna a nové časy
Petřínská rozhledna a nové časy
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Prašná brána a města pražská
Prašná brána a města pražská
Programy / Pražské věže
Pražské věže nejsou jen mlčenlivé architektonické monumenty – seznamují nás s dějinami Prahy a v širším kontextu také s dějinami a kulturou naší země. Vyberte si, jakou epochu chcete se svými žáky blíže …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Prašná brána - život ve středověkém městě
Prašná brána - život ve středověkém městě
Programy / Pražské věže
Prašná brána, v těsném sousedství Králova dvora – městského sídla panovníka, byla vystavena na náklady staroměstských měšťanů. Žáci se dozvědí nejen, kdo to byl měšťan, ale sami si pod vedením lektora …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Svatomikulášská městská zvonice a baroko
Svatomikulášská městská zvonice a baroko
Programy / Pražské věže
Žáci navštíví zvonici, která těsně přiléhá k baroknímu chrámu sv. Mikuláše. Vstoupí do míst, kde žili zvoník a hlásný a prohlédnou si jejich autentická obydlí. Dozvědí se, co všechno v 18. století sděloval lidem …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Staroměstská mostecká věž a Karel IV.
Staroměstská mostecká věž a Karel IV.
Programy / Pražské věže
Žáci pod vedením lektora prozkoumají zevrubně výzdobu věže, kterou nechal Karel IV. postavit a dozvědí se základní informace o Karlovi IV. a jeho nástupci Václavovi IV. Ve věži si pod vedením lektora žáci vyzkoušejí, s …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Petřínská rozhledna
Petřínská rozhledna
Programy / Pražské věže
Cesta zpět v čase do doby, kdy vynálezy dobývaly svět: elektrifikace, parní síla, optika, ale také záznam zvuku či vzduchoplavba. Lektor přiblíží žákům Zemskou jubilejní výstavu a okolnosti vzniku Petřínské rozhledny. …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Jak ploul strejda František
Jak ploul strejda František
Programy / Podskalská celnice na Výtoni
Teta Běta přiblíží dětem pomocí loutek řemeslo svého muže ‒ plavce Františka. Dále se děti seznámí s postupem stavby vorů na Vltavě, osvojí si základní "vorařské" pojmy (houžev, poříz, pramen) a …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Langweilův model
Langweilův model
Programy / Hlavní budova muzea
Langweilův model je bezpochyby jedním z nejzajímavějších exponátů muzea, ale neméně zajímavý je i příběh jeho vzniku a zapeklitého putování do muzejních sbírek. Na příběhu neobyčejného člověka tvořícího na …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Středověká Praha
Středověká Praha
Programy / Hlavní budova muzea
Procházka územím Prahy od postavení prvního kostela po vymalování pražských hradeb na husitský štít! Lektor představí důležité fenomény středověku na území Pražských měst, procvičí žáky v jejich …
od 1. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Praha v raném novověku
Praha v raném novověku
Programy / Hlavní budova muzea
Exkurze do dramatických časů náboženských a politických bouří i vzestupu renesanční kultury a humanismu. Lektor přiblíží dobu vzestupu stavovského státu a jeho konflikty s ústřední panovnickou mocí v kulisách …
od 2. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Müllerova vila
Müllerova vila
Expozice / Müllerova vila
Stálá expozice Müllerovy vily představuje luxusní obydlí připomínající prvorepublikový životní styl rodiny, která právem patřila do pražské vyšší společnosti. Interiéry, které ze značné části navrhl sám Adolf …
od 2. 3. 2017
do 30. 3. 2017
Rothmayerova vila
Rothmayerova vila
Expozice / Rothmayerova vila
Vlastní vila architekta Otto Rothmayera ukrývá stálou expozici „Příběh jednoho domu a jedné rodiny“. Expozice připomíná osobitý styl architektonického díla Otto Rothmayera a zároveň se snaží navodit atmosféru …
od 7. 3. 2017
do 31. 3. 2017
Praha v pravěku
Praha v pravěku
Programy / Hlavní budova muzea
Napínavá procházka územím Prahy od dob prvního osídlení až ke keltským kalhotám a tajuplným kultovním místům! Lektor představí důležité aspekty života v pravěku na území dnešního hlavního města, nastíní práci …
od 8. 3. 2017
do 31. 3. 2017
Praha barokní
Praha barokní
Programy / Hlavní budova muzea
Cesta od barokní citovosti, vypjatého náboženského cítění i grandiózních slavností k osvícenské střídmosti, racionalitě a náznakům klasicismu. Lektor představí Prahu jako jeviště válečných konfliktů i čilého …
od 21. 3. 2017
do 24. 3. 2017
Výprava za Kelty
Výprava za Kelty
Programy / Hlavní budova muzea
Kelty zná dnes téměř každý, ale jen málokdo dokáže o nich říci něco bližšího. Kdo je chce poznat lépe, může se s námi vypravit do doby železné a poodhalit život tohoto podivuhodného národa. Úvodní …
od 6. 4. 2016
do 19. 3. 2017
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
Výstavy / Hlavní budova muzea
Atmosféru potemnělých sálů s vrzajícími řadami dřevěných sedadel, do kterých pozdně příchozí směruje paní uvaděčka za pomocí baterky, pro běžného smrtelníka-návštěvníka biografu zapovězenou promítací kabinu s …
od 20. 11. 2016
do 23. 4. 2017
Oděvní hry – 60 let umění a řemesla Střední průmyslové školy oděvní
Oděvní hry – 60 let umění a řemesla Střední průmyslové školy oděvní
Výstavy / Zámecký areál Ctěnice
Výstava oděvní tvorby studentů a absolventů pražské Střední průmyslové školy oděvní, jež si v letošním roce připomíná 60 let své existence a o čtyři desetiletí mladší sesterské Vyšší odborné školy oděvního …
od 15. 3. 2017
do 4. 6. 2017
Pražské veduty 18. století
Pražské veduty 18. století
Výstavy / Hlavní budova muzea
Výstavu Pražské veduty 18. století připravovali autoři z Muzea hlavního města Prahy a Archivu hlavního města Prahy několik let, jedná se o prezentaci grafických pohledů na Prahu z 18. století, uložených v českých …
Trvale
 Praha na přelomu novověku středověku
Praha na přelomu novověku středověku
Expozice / Hlavní budova muzea
Druhá polovina 15. a 16. století – období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy. Na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský hrad s celým dvorem císař Rudolf II., mecenáš …
Trvale
Barokní Praha
Barokní Praha
Expozice / Hlavní budova muzea
 Z doby "zářného i temného baroka" se zachovala velká řada uměleckých skvostů i dokladů života obyvatel Prahy. Mezi nejkvalitnější sbírky Muzea hlavního města Prahy patří kolekce barokního …
Trvale
Středověká Praha
Středověká Praha
Expozice / Hlavní budova muzea
  Expozice začíná oddílem věnovaným vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšíření osídlení pražské aglomerace v 9. - 12. století. Založením Starého Města a Malé Strany ve 13. století, Hradčan a zejména …
Trvale
Praha v pravěku
Praha v pravěku
Expozice / Hlavní budova muzea
Expozice je věnovaná archeologii Prahy od pravěku do doby příchodu Slovanů v raném středověku. Úvodní části přinášejí informace o počátcích archeologického bádání v Praze i některých významných postavách …
Trvale
Langweilův model Prahy
Langweilův model Prahy
Expozice / Hlavní budova muzea
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 je unikátním a nejatraktivnějším exponátem muzea. Od 12. dubna 2007 je po vyčištění a s novým osvětlením opět přístupný veřejnosti. Je jedinečným dokladem …
Trvale
Slabikář návštěvníků památek
Slabikář návštěvníků památek
Expozice / Hlavní budova muzea
Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Některé se zachovaly dodnes, jiné byly přestavěny nebo zbořeny a poznáváme je již jen z fragmentů, to však nemění nic …
Trvale
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Expozice / Zámecký areál Ctěnice
Expozice připomene dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou …
Trvale
Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století
Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století
Expozice / Zámecký areál Ctěnice
Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha – Vinoř seznámí návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské …
Trvale
3D projekce
3D projekce
Programy / Hlavní budova muzea
V únoru roku 2009 byl završen ojedinělý a náročný projekt digitalizace modelu, který tak mohl být veřejnosti představen ve zcela nové dimenzi: v trojrozměrné digitální podobě. Díky ní se Praha stala jediným městem na …
Trvale
Langweilův model
Langweilův model
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka Langweilova modelu je vedena muzejním lektorem, obsahuje výklad k reálnému modelu i návštěvu 3D kina s jeho digitální verzí. Konkrétní podobu programu je možné dohodnout …
Trvale
3D projekce
3D projekce
Programy / Hlavní budova muzea
V únoru roku 2009 byl završen ojedinělý a náročný projekt digitalizace modelu, který tak mohl být veřejnosti představen ve zcela nové dimenzi: v trojrozměrné digitální podobě. Díky ní se Praha stala jediným městem na …
Trvale
Praha v pravěku
Praha v pravěku
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka expozice pravěké Prahy je vedena muzejním lektorem, konkrétní podobu programu lze dohodnout individuálně. V případě zájmu je možné využít pracovní listy.  Informace pro …
Trvale
Středověká Praha
Středověká Praha
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka expozice středověké Prahy je vedena muzejním lektorem, konkrétní podobu programu lze dohodnout individuálně. V případě zájmu je možné využít pracovní listy.  Informace pro …
Trvale
Řemesla v pořádku
Řemesla v pořádku
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Interaktivní komentovaná prohlídka expozicí Řemesla v pořádku má za cíl nastínit podstatu problematiky vývoje cechovnictví, poslání cechovních organizací a jejich význam. Žáci se prostřednictvím výkladu, ukázek a …
Trvale
Řemesla v pořádku
Řemesla v pořádku
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Komentovaná prohlídka expozice Řemesla v pořádku seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po …
Trvale
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od historie po současnost
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od historie po současnost
Expozice / Zámecký areál Ctěnice
Virtuální prohlídka objektu a expozice (------LINKA------) Muzeum hlavního města Prahy spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě. Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a …
Trvale
Klíče k Pražským věžím
Klíče k Pražským věžím
Programy / Pražské věže
Aktuálně: Prezentace programu Hledejte společně s námi klíče k Pražským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objektech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu …
Trvale
Petřín místo vycházek, rozhledu i dolování
Petřín místo vycházek, rozhledu i dolování
Expozice / Petřínská rozhledna
Trvalá expozice v suterénu Petřínská rozhledny umožňuje návštěvníkovi vytvořit si představu o proměnách vrchu Petřína v minulých stoletích. Jaké pohledy na výraznou krajinnou dominantu nad původní historickou Prahou se …
Trvale
Tovaryšova cesta na zkušenou
Tovaryšova cesta na zkušenou
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Animační muzejní program Tovaryšova cesta na zkušenou, provázaný se stálou expozici k dějinám řemesel a pořádků, má za cíl představit a přiblížit žákům prvního stupně ZŠ unikátní artefakty vztahující se k …
Trvale
Langweilova herna pro děti
Langweilova herna pro děti
Programy / Hlavní budova muzea
Dětská herna je vhodná zejména pro rodiny s dětmi, mateřské i základní školy. Zpřístupněna je v otevírací době muzea, denně mimo pondělí od 9 do 18 hod. Herna je místem nejen odpočinku pro malé a velké, ale …
Trvale
Vítejte ve středověkém domě - dětská herna
Vítejte ve středověkém domě - dětská herna
Programy / Hlavní budova muzea
Dětská herna nazvaná Vítejte ve středověkém domě je prostor, který slouží především dětským návštěvníkům. Herna je zpřístupněna v otevírací době muzea, denně mimo pondělí od 9 do 18 …
Trvale
Ztracení poddaní
Ztracení poddaní
Programy / Zámecký areál Ctěnice
Edukační program Ztracení poddaní je svým charakterem, oproti ostatním muzejním programům, netradiční, a je koncipován jako venkovní poznávací hra složená z 16 etap. V rámci programu je zvolen přístup zážitkové …
Trvale
Praha v raném novověku
Praha v raném novověku
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka expozice Prahy na přelomu středověku a novověku je vedena muzejním lektorem, konkrétní podobu programu lze dohodnout individuálně. V případě zájmu je možné využít pracovní listy. Informace pro …
Trvale
Praha barokní
Praha barokní
Programy / Hlavní budova muzea
Komentovaná prohlídka expozice barokní Prahy je vedena muzejním lektorem, konkrétní podobu programu lze dohodnout individuálně. V případě zájmu je možné využít pracovní listy. Informace pro návštěvníky Program …
od 2. 4. 2016
Mystérium věže
Mystérium věže
Expozice / Staroměstská mostecká věž
Oslavy výročí narození Karla IV. v Muzeu hlavního města Prahy reprezentuje expozice ve Staroměstské mostecké věži, která je ve správě Muzea hlavního města Prahy. Věž je součástí Karlova mostu, byla založena současně s …
od 8. 6. 2016
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě
Expozice / Podskalská celnice na Výtoni
Expozice v Podskalské celnici, unikátní renesanční budově se srubovým patrem, vystavěné v 16. století, nabídne návštěvníkovi možnost seznámit se s původní původním účelem stavby, totiž místem vybírání cla z dřeva …
od 7. 12. 2016
CUSTOS TURRIS / Strážce města
CUSTOS TURRIS / Strážce města
Expozice / Svatomikulášská městská zvonice
Muzeum hlavního města Prahy představuje finální podobu stálé expozice na Svatomikulášské městské zvonici nesoucí název Custos Turris / Strážce města. Tato druhá etapa dovršuje prezentaci věže v její funkci, ke které …
od 13. 12. 2016
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy
Expozice / Dům U Zlatého prstenu
Hlavní důraz je kladen na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Jde o první etapu plánované expozice, která představí podobu lucemburské Prahy a život v ní v celkovém středověkém kontextu. Komplexní pojetí …
od 13. 12. 2016
Dětská herna Po stopách Karla IV.
Dětská herna Po stopách Karla IV.
Programy / Dům U Zlatého prstenu
V rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevírá Muzeum hlavního města Prahy novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století. V objektu domu U Zlatého prstenu, kde se nová …
od 13. 12. 2016
Dětská herna Po stopách Karla IV.
Dětská herna Po stopách Karla IV.
Programy / Dům U Zlatého prstenu
V rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevřelo Muzeum hlavního města Prahy novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století. V objektu domu U Zlatého prstenu, kde se nová …
od 5. 3. 2017
Nádraží Praha-Těšnov ‒ provoz obnoven
Nádraží Praha-Těšnov ‒ provoz obnoven
Expozice / Zámecký areál Ctěnice
Nová expozice v Zámeckém areálu Ctěnice se momentálně instaluje v novém výstavním prostoru. Veřejnosti bude zpřístupněna 9. dubna 2017.  Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. …
Overlay loader