Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Jak se žilo ve středověkém domě

Jak se žilo ve středověkém domě

Místo:
Mimo objekty muzea, muzejní lektor přijede do školy v Praze

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia

Délka trvání:
60 minut


Vhodné zejména
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ – zejména 3.-5.třída

3.-5. třída
Žáci se seznámí s typizovanou podobou vrcholně středověkého měšťanského domu a skrze své vlastní zkušenosti s bydlením porovnají rozdíly mezi současným a středověkým domem, jeho funkcí a podobou. Během programu žáci získají možnost prohlédnout si repliky středověkých sbírkových předmětů.

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

6.-9. třída
Žáci se seznámí s typizovanou podobou vrcholně středověkého měšťanského domu a skrze své vlastní zkušenosti s bydlením porovnají rozdíly mezi současným a středověkým domem, jeho funkcí a podobou, porozumí rozdílům mezi vnímáním „soukromého” a “veřejného” dříve a nyní. Během programu žáci získají možnost prohlédnout si repliky středověkých sbírkových předmětů.

Vzdělávací oblasti: Dějepis, Umění a kultura

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader